Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Boekbespreking – Evaluatie PLON – proefschrift Ronny Wierstra (1990)

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014

Boekbespreking door Van den Akker, J. H.

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen
1991 – 9(1), 73-75

Download pdf

R.F.A.Wierstra, CDB-Press, Utrecht, 1990, Dissertatie, pp.239, ISBN 90-73346-03-7

“Natuurkunde-onderwijs tussen leefwereld en vakstructuur: een evaluatieonderzoek aan de MAVO- en HAVO-curricula van het Project Leerpakket Ontwikkeling Natuurkunde (PLON)” is de titel van het proefschrift waarop Ronny Wierstra op 11 juni 1990 promoveerde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Het valt te beschouwen als een wetenschappelijke afsluiting van zijn langjarige ervaring (sinds 1973) als evaluatie-onderzoeker bij het PLON-project.

Samenvatting proefschrift

Natuurkunde is voor veel leerlingen in het voortgezet onderwijs een moeilijk en vervelend vak. Sinds 1972 heeft het PLON getracht aan die situatie wat te verbeteren door zich onder andere de taak te stellen lesmateriaal te maken dat leerlingen meer aanspreekt. In dit proefschrift wordt gerapporteerd over evaluatie-onderzoek dat gedaan is in de periode 1982-1989 aan het nieuw ontwikkelde lesmateriaal voor MAVO en HAVO. Het gaat hier om een evaluatie van de experimentele versie van het PLON-materiaal.

  • Wierstra, R. F. A. (1990). Natuurkunde-onderwijs tussen Leefwereld en Vakstructuur (PDF), Faculty of Sciences, Freudenthal Institute (pp. 239 pp). Utrecht: Utrecht University.

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM