Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Denkbeelden van leerlingen over gedrag van mens en dier en het onderzoeken daarvan

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014

Van Moolenbroek, A.
Boersma, K. Th
Waarlo, A. J.

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen
2007 – 24(1), 5-30

Download pdf

Student ideas about human and animal behaviour and about behavioral research

Behaviour is a key concept in Biology, studied by four themes about why behaviour occurs, causation, development, function and evolution. The study of animal behaviour includes, beside ethology, more research areas and is relevant for animal welfare, conservation biology and providing insight into human nature. The question, which thoughts students have about the behaviour of human being and animal, is caused by the statement that current ethology education in secondary schools in the Netherlands has to be renewed. Students appear to have only general notions of behaviour and they are not amazed about behaviour. The cohesion between behaviour and other subjects in Biology is not recognized bij students. A new learning and teaching strategy must be aimed at showing behaviour as a system and based on the four questions. Placing behaviour in a meaningful context makes it fascinating and interesting. Gedrag is een sleutelbegrip in de biologie, dat bestudeerd wordt vanuit vier vragen naar het waarom ervan, te weten: oorzaak ontwikkeling, functie en evolutie. Gedragsbiologie omvat meer onderzoeksgebieden dan alleen de ethologie en is ook relevant voor dierwelzijn, het behoud van soorten en het begrijpen van de menselijke natuur. De vraag welke denkbeelden leerlingen hebben over gedrag van mens en dier wordt ingegeven door de constatering dat het huidige gedragsbiologieonderwijs in het voortgezet onderwijs aan vernieuwing toe is. Uit het onderzoek waarover hier gerapporteerd wordt, blijkt dat leerlingen slechts algemene noties hebben van gedrag en dat gedrag geen verwondering oproept. De samenhang tussen gedrag en andere onderwerpen uit de biologie wordt door leerlingen niet onderkend. Een nieuwe onderwijsleerstrategie zal erop gericht moeten zijn gedrag als systeem waarin de vier thema’s een plaats hebben, te laten zien. Door gedrag in een betekenisvolle context te plaatsen, wordt gedragsonderwijs boeiend en levendig.

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM