Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Docenten in onderzoek Рhet DUDOC-programma Teachers as researchers – The DUDOC-programme

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014

Knippels,
M,
Goedhart,
M,
Plomp, T.

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen
2008 – 25(1), 51-70

Download pdf

The DUDOC-programme, which started in September 2007, offers twenty secondary science and mathematics teachers the opportunity to complete a PhD project in science or mathematics education. These research studies last four years and are aimed at empirically supporting the innovations of the Dutch curriculum committees for biology, physics, chemistry, mathematics and NLT (General Science and Technology). The teachers perform their research part time at universities, and continue to teach two days a week at their own schools and hence maintain their position and income. In this article we present an overview of the research projects, background, organisation, and teaching programme of DUDOC. Het DUDOC-programma maakt het mogelijk dat twintig vo-docenten uit de bètavakken een onderzoek uitvoeren, ondersteunend voor de lopende vernieuwing van de bètavakken (wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en NLT). Het onderzoek beslaat een periode van vier jaar waarin docenten naast hun lessen in de school drie dagen per week aan het onderzoek besteden om het onderzoek aan het eind van die periode af te sluiten met een promotie.Het onderzoek geeft zowel kwantitatief als kwalitatief een grote impuls aan het bètadidactisch onderzoek in Nederland. Met universiteiten zijn afspraken gemaakt over de organisatie van de promotietrajecten en over een scholingsprogramma dat aan de DUDOConderzoekers wordt aangeboden. In dit artikel presenteren we een overzicht van de gestarte onderzoeken, van de achtergronden en organisatie van het DUDOC-onderzoeksprogramma, en van het scholingsprogramma.

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM