Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Een vorm van differentiatie bij natuurkunde: een practijkgerichte benadering met het BHE-model

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014

Licht, P. L.

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen
1984 – 2(1), 33-47

Download pdf

Na in het eerste artikel te zijn ingegaan op de achtergronden en de doelen van het project DBK-natuurkunde en op de structuur van het ontwikkelde curriculum, besteden we in dit tweede artikel aandacht aan het uitgevoerde onderzoek. We stellen achtereenvolgens de vragen, de aard, de instrumenten en de opzet van het onderzoek aan de orde. Vervolgens presenteren we de belangrijkste onderzoeksresultaten en gaan we in op de betekenis van deze gegevens met het oog op het gehanteerde differentiatiemodel voor het onderbouwonderwijs bij natuurkunde. Onze conclusie is dat het BHE-model slechts in beperkte mate aan zijn doel beantwoord in heterogene onderbouwklassen en afgewisseld zou moeten worden met meer open modellen zoals bijvoorbeeld het projectmodel.

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM