Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Gesitueerd modelleren in het bedrijfsleven: Een voorbeeld van technisch-wiskundige geletterdheid

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014

Bakker, A.
Hoyles, C.
Kent, P.
Noss, R.

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen
2006 – 23(1), 1-17

Download pdf

Situated modelling in the workplace: A study of techno-mathematical literacies

We have carried out case studies in a range of companies to identify the need for what we call Techno-mathematical Literacies (TmL): functional mathematical knowledge mediated by tools and grounded in the context of specific work situations. Using data from a case study in a large bakery, we analyse the use of mathematical signs (tables, diagrams, graphs) within activity systems. As a typical example of TmL we discuss ‘situated modelling’: rendering some invisible aspects of a work process visible through the pro-duction of mathematical signs, and developing meanings for action from an interpretation of these signs. Om inzicht te krijgen in de wiskundige kennis die werknemers nodig hebben, doen wij in bedrijven onderzoek naar ‘technisch-wiskundige geletterdheid’: functionele wiskundige kennis die ondersteund wordt door het gereedschap op de werkvloer en die geworteld is in de context van specifieke werksituaties. Aan de hand van een gevalsstudie in een grote bakkerij analyseren wij het gebruik van wiskundige representaties (bijv. tabellen, diagrammen, gra-fieken) in handelingspraktijken. Als typerend voorbeeld van technisch-wiskundige geletterdheid bespreken we ‘gesitueerd modelleren’: het zichtbaar maken van relaties tussen variabelen van een productieproces met behulp van wiskundige representaties en het nemen van beslissingen op basis van de verkregen informatie.

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM