Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Het leren van lineaire algebra: effecten van feedback op motivatie en efficiëntie van het leren

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014

Corbalan, G.
Cuypers, H.
Paas, F.

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen
2009 – 26(1), 21-36

Download pdf

Learning linear algebra: the effects of feedback on learning motivation and efficiency

When solving mathematical problems, an error made in one step of the procedure will carry over to the following steps. Consequently, calculations might become even more difficult, or part of the problem can not be solved anymore. Providing immediate feedback after an error is made during the problem-solving process could prevent such carry-over effects. This study investigated the learning and motivational effects of feedback given on the different problem solving steps when solving mathematical problems in the domain of linear algebra. Immediate feedback given on all problem-solving steps was hypothesized to yield higher motivation and better learning than feedback on the final problem-solving step (i.e., solution step) as good-wrong. These hypotheses were partly validated. Bij het oplossen van wiskundige opgaven kan een verkeerde aanpak of fout in één onderdeel van de opgave problemen veroorzaken bij het oplossen van volgende delen. Berekeningen kunnen veel moeilijker worden, of de onderdelen kunnen zelfs geen oplossing meer hebben. Door het onmiddellijk leveren van feedback bij een verkeerde aanpak of oplossing van een deelprobleem, kunnen deze effecten vermeden worden. In dit onderzoek worden de leer- en motivatie-effecten van feedback op verschillende stappen in het oplossen van wiskundige vraagstukken uit het domein van de lineaire algebra onderzocht. Onmiddellijke feedback op alle onderdelen van een opgave werd verondersteld beter te motiveren en een hoger rendement op te leveren, dan enkel de ‘goed-fout’ feedback op de uiteindelijke oplossing. Deze hypothese werd in dit onderzoek gedeeltelijk bevestigd.

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM