Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Modellen van/voor leren modelleren Models of/for modelling education

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014

Lijnse, P.

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen
2008 – 25(1), 3-24

Download pdf

This paper deals with the question of how a physics curriculum can pay attention to different models and different ways of modelling, as well as considering whether and how ‘learning to model’ can be explicitly taught as a general skill. After a brief introduction about models and modelling, three research studies are described, respectively dealing with descriptive, causal and dynamic modelling. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag hoe in een natuurkundecurriculum aandacht besteed kan worden aan verschillende soorten modellen en diverse wijzen van modelleren. En òf en hoe je ‘leren modelleren’ ook op een of andere manier, als algemene vaardigheid, expliciet kunt onderwijzen. Na een korte beschouwing over modellen en modelleren, wordt beschreven hoe in een drietal onderzoeken aandacht besteed wordt aan descriptief, In dit artikel wordt ingegaan op de vraag hoe in een natuurkundecurriculum aandacht besteed kan worden aan verschillende soorten modellen en diverse wijzen van modelleren. En òf en hoe je ‘leren modelleren’ ook op een of andere manier, als algemene vaardigheid, expliciet kunt onderwijzen. Na een korte beschouwing over modellen en modelleren, wordt beschreven hoe in een drietal onderzoeken aandacht besteed wordt aan descriptief, causaal en dynamisch modelleren.

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM