Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Molbehoud and Ionisatievraagstukken

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014

De Jong, O.

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen
1984 – 2(1), 3-10

Download pdf

Moleconservation and ionisation questions

Uit een verkennend onderzoek naar het functioneren van het molbegrip bij HAVO-leerlingen blijkt, dat bijna de helft van de onderzochte groepjes leerlingen bij het oplossen van ionisatievraagstukken gebruik maakt van de onjuiste regel: behoud van aantal molen. Dit verschijnsel kan het gevolg zijn van het feit dat deze groepjes bij het werken met mol en bijbehorende deeltjes gebrekkig specificeren of geheel achterwege laten.

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM