Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Statistisch onderzoek door 3 havo; het leren van statistische onderzoeksvaardigheden

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014

Witterholt, M.
Van Streun, A.
Goedhart, M.
Beijaard, D.

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen
2007 – 24(1), 31-58

Download pdf

Learning of statistical investigation in 3 havo

In mathematics education, investigative skills are trained more and more using especially designed instruction material. Schools consider the pursuit of a long-term course involving investigative skills from year 1 till 5 havo/6 vwo. This article reports on a research study in which 15-year-old students can develop investigative skills while working on a statistical project. The students chose their own research topic, but had to follow a well-defined research cycle. By way of learner reports, students report on what they have learned about working on their own statistical project. The conclusion is that the research cycle that was presented to them is good enough for the students to work with. However, interpreting data with statistical concepts proved difficult for the students, as did keeping a log book to monitor their own learning process. Moreover, the lack of guidance from the teachers in formulating the research question results in students not being able to find relationships between variables. Voor het vak wiskunde is het denken over het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden met behulp van onderzoeksopdrachten op gang gebracht. Scholen denken na over een lange ontwikkelingslijn met betrekking tot onderzoeksvaardigheden vanaf leerjaar 1 tot en met 5 havo en 6 vwo. In dit onderzoek is aan de hand van een onderwijsontwerp in het domein van de st atistiek in 3 havo onderzocht in hoeverre leerlingen onderzoeksvaardigheden kunnen ontwikkelen. Hiertoe voerden leerlingen zelf een onderzoek uit door een aangegeven onderzoekscyclus te doorlopen. Door middel van ‘learner reports’ rapporteerden leerlingen over wat ze over het uitvoeren van een statistisch onderzoek hebben geleerd. Geconcludeerd wordt dat leerlingen met de aangeboden onderzoekscyclus goed kunnen werken, maar dat het interpreteren van data met statistische begrippen lastig is, evenals het monitoren door leerlingen van het eigen leerproces met behulp van het bijhouden van een logboek. Bovendien zorgt het gebrek aan sturing van de docenten bij het formuleren van de onderzoeksvraag ervoor dat leerlingen geen verband tussen variabelen kunnen vinden.

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM