Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Van communicatieve praktijk naar modelmatig denken

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014

Van Oers, B.
Tanis, M.

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen
2009 – 26(1), 3-20

Download pdf

From communicative practice toward model based reasoning

This article describes an educational view on the development of model-based thinking in primary school and the first years of vocational education. The authors emphasise that meaningful appropriation of modelling develops from a need for orientation and communication (both on a historical and ontogenetic level). They elaborate the assumption that subject matter learning to a great extent can be considered a matter of development of a specific communication genre. They claim that the development of model-based thinking can be started already in primary school. On the basis of empirical research from their research programme the authors demonstrate how teaching can promote the development of model-based thinking from communicative needs in primary and secondary education. Dit artikel bevat een onderwijspedagogische beschouwing over de ontwikkeling van het modelmatig denken in de basisschool en het vmbo. De auteurs benadrukken dat het betekenisvol leren modelleren zich (zowel historisch als ontogenetisch) ontwikkelt vanuit een behoefte aan oriëntatie en communicatie. Ze werken de veronderstelling uit dat het vakinhoudelijke leren voor een belangrijk deel gezien kan worden als een ontwikkeling van een specifiek communicatiegenre en stellen dat het mogelijk is om al vanaf de bovenbouw van het basisonderwijs te werken aan de ontwikkeling van het modelmatig (vakinhoudelijk) denken. Aan de hand van voorbeelden uit eigen empirisch onderzoek laten ze zien hoe het onderwijs het leren modelleren daadwerkelijk kan verbinden met de communicatieve behoefte in de basisschool en het vmbo.

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM