Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Visies op ecosystemen in onderwijs en onderzoek Views on ecosystems in education and research

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014

Westra, R.
Boersma, K. Th
Savelsbergh, E. R.
Waarlo, A. J.

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen
2006 – 23(1), 18-39

Download pdf

An understanding of ecosystems behaviour is relevant to anyone confronted with issues about nature conservation and management, that is, for every citizen. In the science of ecology different and sometimes contradictory views on ecosystems behaviour did evolve, each of which has its own implications for nature conservation and management. Although some of these views are dated, it has been found that in nature conservation and management these older views still play a role. Our investigation started from the assumption that the same could apply to ecology teaching. To test this assumption, we analysed the biology examination syllabus (pre university level) and some corresponding school-books. We also compared the ecological views of biology teachers with those of research ecologists. The content analysis of curriculum documents hardly reflected the current scientific status. In addition, teachers and ecologists differed substantially in their views. The teachers tended to-wards more traditional views, and were less consistent in their view, compared to ecologists. Inzicht in het gedrag van ecosystemen is van belang voor iedereen die te maken krijgt met zaken op het gebied van natuurbehoud en -beheer, voor iedere burger dus. Binnen de ecologie als wetenschap ontwikkelden zich verschillende, soms strijdige, visies op het gedrag van ecosystemen, die leidden tot verschillende opvattingen over natuurbehoud en -beheer. Hoewel sommige visies verouderd zijn, blijken deze in de praktijk van het natuurbeheer nog een rol te spelen. Ons onderzoek is opgezet vanuit het vermoeden dat dit ook in het onderwijs het geval zou kunnen zijn. Om dit vermoeden te toetsen, analyseerden we het VWO- examenprogramma en enkele leerboeken. Ook vergeleken we de ecologische visies van docenten met die van ecologen die als onderzoeker werkzaam zijn. We vonden in het examenprogramma en in de leerboeken nauwelijks sporen van de hedendaagse ecolo-gische theorievorming. Tussen docenten en onderzoekers vonden we flinke verschillen in visie. Leraren neigden meer naar verouderde visies en waren veel minder consistent in hun visie dan ecologen.

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM