Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Welke context-conceptbenadering is het meest geschikt voor het ontwikkelen van scheikundeonderwijs?

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014

Van Aalsvoort, J.

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen
2007 – 24(1), 59-74

Download pdf

Which context-concept approach is most appropriate for the development of chemical education?

The Committee for the Innovation of Chemistry proposes to found chemical education on a context-concept approach. Moreover, the committee recommends to enable teachers and students to contribute to the programme and to make their own choices in this. However, it appears that several context-concept approaches exist. In addition, each context-concept approach involves different possibilities for contributions and choices of teachers and students. In this article I investigate which context-concept approach comes to the fore from the literature as most appropriate for the development of chemical education in view of the requirements of the committee. De Commissie Vernieuwing Scheikunde stelt voor scheikundeonderwijs te baseren op een context-conceptbenadering. Daarnaast adviseert de commissie docenten en leerlingen de gelegenheid te bieden tot eigen inbreng en keuzes in het programma. Er blijken echter verschillende context-conceptbenaderingen te bestaan. Bovendien brengt elke benadering andere mogelijkheden voor eigen inbreng en keuzes van docenten en leerlingen met zich mee. In dit artikel onderzoek ik welke benadering uit de literatuur naar voren komt als de meest geschikte voor het ontwikkelen van scheikundeonderwijs gezien de voorstellen van de commissie.

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM