Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Vacature promovendus ‘didactiek van conceptueel modelleren’ (0,6 fte)

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is voor de onderzoeksgroep ‘Didactiek van de Bètavakken’ van het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding op zoek naar een

promovendus/docent-onderzoeker ‘didactiek van conceptueel modelleren’ (0,6 fte)

Sluitingsdatum: 07 okt 2019

Het onderzoek

Binnen het lectoraat Didactiek van de Bètavakken wordt onderzoek gedaan naar hoe digitale interactieve tools effectief kunnen worden ingezet bij het bètaonderwijs. Het accent ligt daarbij op tools die leerlingen ondersteunen bij het interactief creëren van kennis en inzicht van dynamische systemen (systeemdenken). Het onderzoek binnen het lectoraat betreft zowel het ontwikkelen van dergelijke tools als ook het inbedden en evalueren daarvan in de onderwijspraktijk. Daarnaast wordt er gewerkt aan specifieke onderwerpen, zoals samenwerkend leren, transfer, gamification en learning analytics.

De functie

Het onderzoek van de promovendus richt zich vooral op het ontwikkelen, implementeren en evalueren van de didactiek rond conceptueel modelleren; een alternatieve methode voor het interactief construeren van kennis (gebaseerd op notie van kennisrepresentatie uit de Kunstmatige Intelligentie). De promovendus onderhoudt contact met docenten en lerarenopleiders en ontwikkelt en evalueert in samenwerking met hen vakspecifiek en vakoverstijgend onderwijsmateriaal. De promovendus schrijft een proefschrift op basis van vier (peer-reviewed) wetenschappelijke en professionele artikelen, neemt deel aan praktijkgerichte en wetenschappelijke conferenties, en participeert in de activiteiten van het lectoraat en het kenniscentrum.

Gevraagd
  • master exacte wetenschappen (zoals biologie, natuurkunde, kunstmatige intelligentie of informatica) of een hieraan gelijkwaardige master;
  • affiniteit en ervaring met de onderwijspraktijk;
  • kunnen samenwerken met docenten en lerarenopleiders;
  • kennis van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden;
  • uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Nederlands en het Engels;
  • programmeervaardigheden en kennis van Kunstmatige Intelligentie zijn een pré.
Geboden

Het betreft in eerste instantie een aanstelling (of detachering) voor de duur van één jaar, welke bij goed functioneren wordt verlengd tot het einde van het promotietraject (totaal 4 jaar). Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.

Voor HvA docent-onderzoekers geldt de huidige functie en inschaling als docent-onderzoeker. Docent-onderzoekers dienen een didactische bevoegdheid te hebben, dan wel binnen een vastgestelde periode te behalen. De HvA biedt hiertoe de opleiding aan.

De HvA heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime vakantieregeling en een 13e maand, uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden en stimuleert medewerkers om zich blijvend te professionaliseren.

Informatie

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met dr. Bert Bredeweg, lector Didactiek van de Bètavakken (b.bredeweg@hva.nl) of ga naar de originele advertentie zoals gepubliceerd bij de Hogeschool van Amsterdam.

 

ELWIeR en Ecent als één STEM