Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

PO Conferentie regio Utrecht

Jaarlijkse ontmoeting in de provincie Utrecht van leerkrachten, schoolleiders, onderzoekers, pabo-docenten en -studenten.

Deze conferentie wordt jaarlijks georganiseerd door het PO Partnerschap regio Utrecht.

PO Conferentie

De PO conferentie Regio Utrecht vindt plaats op woensdag 7 februari 2024 van 14.30 – 17.30 uur in Utrecht.

De PO conferentie Regio Utrecht vindt plaats op woensdag 1 februari 2023 van 14.30 – 17.30 uur in Utrecht. De conferentie richt zich met name op leraren, pabo-docenten, schoolleiders en onderzoekers.
2 februari 2022, 15:00-18:00, Domstad Utrecht

Geen theorie zonder praktijk, geen praktijk zonder theorie

Organisatie: kernteam van 8 mensen uit schoolbesturen po, Marnix, HU en UU.

In deze conferentie kiezen we steeds voor een combinatie van theorie en praktijk. De leerkracht laat zich informeren door resultaten van onderzoek en de onderzoeker probeert zo helder mogelijk onderzoeksresultaten te laten zien. Samen gaan ze in discussie hoe ze in deze wisselwerking het onderwijs kunnen optimaliseren.

Deze conferentie zal starten met het thema kansengelijkheid (gelijke-kansen.nl), een discussie en gezamenlijke presentatie van een onderzoeker en een schoolleider. Daarna zijn er twee rondes van ‘werkgroepen’, en ook hier weer koppelingen tussen onderzoek en praktijk.

Onderwerpen (dit wordt momenteel verder ingevuld):

 • Werkgroep over kansengelijkheid: hoe doe je dat concreet?
 • De rol van taal bij W&T
 • Enkele werkgroepen vanuit de Werkplaats onderwijsonderzoek
 • Energietransitie, hoe doe je dat?
 • Onderzoekend en ontwerpend leren
Ongeveer 130 deelnemers verzamelden zich online (in Zoom) voor deze bijzondere versie van de PO Conferentie.
De openingslezing werd verzorgd door Harry Stokhof (lerarenopleider HAN) en Ilse Wintermans (leerkracht): Onderzoek doen naar vraaggestuurd leren.
Daarna volgden twee rondes met werkgroepen (van elk 50 minuten).
Keynote: Onderzoek doen naar vraaggestuurd leren – Harry Stokhof

Als leerkracht kun je tegen praktische uitdagingen aanlopen waar je zelf niet één twee drie een passend antwoord voor hebt. Een voorbeeld van zo’n uitdaging is het vormgeven aan vraaggestuurd onderwijs. Veel leerkrachten zouden graag de natuurlijke nieuwsgierigheid van leerlingen willen inzetten om wereldoriëntatie door eigen leervragen te laten leren, maar hoe doe je dat?

Ook Harry Stokhof was in 2002 als basisschoolleerkracht op zoek naar handvatten voor het begeleiden van leervragen van leerlingen. Maar hij ontdekte dat de praktische kennis die hij zocht niet zo maar uit een boekje te halen was. Om de benodigde kennis en vaardigheden te ontwikkelen is hij samen met collega’s oplossingen gaan bedenken, uitvoeren en testen.

Nu in 2020, is Harry als onderzoeker en lerarenopleider nog steeds om samen met teams van leerkrachten kennis aan het doorontwikkelen over de begeleiding van vraaggestuurd leren. In deze keynote vertelt Harry tot welke praktische inzichten hij gekomen is en hoe hij samen met leerkrachten vervolgonderzoek doet om vraaggestuurd leren nog effectiever te begeleiden.

Ilse Wintermans is één van die leerkrachten die samen met Harry in haar eigen praktijk onderzoek doet naar vraaggestuurd leren. Ilse heeft samen met haar collega’s van basisschool de Verwondering onderzoek gedaan naar de inzet van het “vragenkompas” als een manier om na te denken over mogelijke leervragen, mogelijke onderzoekmethoden en mogelijke leeropbrengsten. Ilse vertelt hoe zij hier mee aan de slag is gegaan en welke inzichten dit haar heeft opgeleverd.

Harry Stokhof is onderwijsonderzoeker & docentopleider bij de HAN University of Applied Sciences. Ilse Wintermans is leerkracht op basisschool de Verwondering.

Workshopronde 1
 • Het Robowijs project
 • Kom M.A.K.E.N! Zélf aan de slag met Wetenschap en Techniek
 • Hoogbegaafdheid in het onderwijs
 • Diversiteit binnen burgerschapsvorming
 • Meertaligheid benutten in N&T-onderwijs
Workshopronde 2
 • Vraaggestuurd leren effectief en efficiënt begeleiden
 • Onderzoekend rekenen
 • ‘Ik fiets wel even langs!’ Lesgeven op afstand tijdens de COVID-19 schoolsluiting
 • Cursus Autisme in de klas
 • Ronde tafels van de WOU-GO over onderzoekend werken aan interventies ter bevordering van gelijke onderwijskansen
Programma PO conferentie 2020

180 deelnemers verzamelden zich en gaven een waardering van ongeveer een 7 aan deze ontmoeting. De openingslezing werd verzorgd door Claudia Vinke over kastengedrag, zie ook
lesmateriaal over dit onderwerp.

Wat opviel bij de diverse bijdragen van de leerkrachten: Het enthousiasme, de trots en de energie die leerkrachten lieten zien bij de aanpak van een vraag uit de eigen school en de samenwerking daarin met het hoger onderwijs. Dit is een verdienste van de insteek die gekozen is bij de Werkplaat onderwijsonderzoek (WOU), waarin leerkrachten en onderzoekers samenwerken.

De PO Conferentie is voortgekomen uit de W&T Academie (2012-2019).

Partners

De Po Conferentie is een initiatief van het PO Partnerschap regio Utrecht (SPO, KSU, PCOU, Kalisto, KPOA, HU, Marnix, UU).

Gerelateerde artikelen

ELWIeR en Ecent als één STEM