Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Nieuw trainingsaanbod T&T op bijscholingvmbo.nl

Steeds meer GTL-scholen bieden leerlingen een praktijkgericht vak aan om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op een vervolgopleiding. Steeds meer scholen verkennen daarbij de invoering van het vak Technologie & toepassing (T&T). Op dit moment hebben 36 pilotscholen toestemming gekregen van OCW om T&T als formeel examenvak in te voeren. Andere scholen mogen het vak extra-curriculair aanbieden.

Basisinformatie over het vak, zoals het examenprogramma en voorbeelden van opdrachten, is te vinden in de handreiking van SLO.

Voor scholen die gestart zijn met de invoering van het vak óf zich hierop oriënteren biedt SPV (Stichting Platforms Vmbo) een ondersteunend trainingsaanbod. Dit aanbod bestaat uit een aantal basistrainingen én uit toepassingsgerichte trainingen.

De basistrainingen richten zich vooral op het concept van T&T (wat is de essentie van het vak T&T, hoe leg je de verbinding met de omgeving, hoe examineer je T&T?).

De toepassingsgerichte trainingen richten zich op de concrete toepassing van nieuwe technologieën binnen het T&T concept en zijn gerelateerd aan de profielen D&P, MVI, BWI en PIE. De eerste trainingen staan al op korte termijn gepland en worden aangeboden tegen een gereduceerd tarief.

Kijk voor meer informatie en om direct in te schrijven op www.bijscholingvmbo.nl/tt

ELWIeR en Ecent als één STEM