Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Vakdidactische Ontwerpprijs NVvW 2020

Voor wie
Studenten van de tweedegraads lerarenopleiding wiskunde die individueel of samen een vakdidactisch wiskundig ontwerp hebben gemaakt in het schooljaar 2019/2020.

Waarom
Het doel is om docenten te inspireren tot het uitvoeren, uitwisselen en produceren van vakdidactische ontwerpen. Het uitwisselen gebeurt via een workshop op de jaarvergadering en op de site van de NVvW.

Eisen
Het vakdidactische ontwerp moet gemaakt zijn op basis van een wiskundig onderwerp. Kortom, het vak, de wiskunde, en de didactische keuzes zijn herkenbaar in het ontwerp. De ontworpen les hoeft niet uitgevoerd te zijn, maar moet wel direct uitvoerbaar zijn door een collega-docent op een school voor voortgezet onderwijs. Het is niet de bedoeling om een vakdidactisch onderzoek in zijn geheel te nomineren.

De inzending:

  •  is voorzien van een korte introductie van de opleider waarin wordt aangegeven waarom dit product wordt genomineerd
  •  heeft maximaal 10 pagina’s, met als eerste pagina een beknopte samenvatting van het idee en de uitwerking daarvan
  •  in de resterende 9 pagina’s: waarom is dit gedaan; in welke behoefte voorziet het; argumenten die de keuze ondersteunen (literatuur en/of leservaringen) en beknopt de uitwerking en een reflectie op de materialen en ervaringen
  • lesmaterialen en ondersteunend materiaal (zoals leerlinguitwerkingen, interviews,…) kunnen door de jury eventueel worden opgevraagd.

Wanneer
Het vakdidactische ontwerp moet door de opleiding worden ingestuurd naar de NVvW (Heleen van der Ree h.vanderree@nvvw.nl) uiterlijk 15 september 2020. Per opleiding worden maximaal 2 ontwerpen genomineerd. Een deskundige jury bepaalt uiterlijk 13 oktober 2020 wat de drie beste ontwerpen zijn. De drie beste ontwerpen worden gepresenteerd op de jaarvergadering van de NVvW op zaterdag 7 november in Veenendaal.

Criteria

  •  Gemaakt in studiejaar 19/20
  •  Inspirerend, origineel
  • Stimuleert creativiteit, wiskundig denken en/of handelen van leerlingen
  • Overdraagbaar en laagdrempelig, uitvoerbaar
  • Duidelijk doel, wiskundig correct
  •  Laat schoonheid van de wiskunde zien

Tijdpad (niet bedoeld voor opleiders)

15 juni 2020 criteria doorsturen naar opleidingen
15 september deadline insturen van de ontwerpen
13 oktober bekend maken van de drie beste ontwerpen
7 november presenteren en bekendmaken beste ontwerp 2020

Prijs
Er is een wisseltrofee die voor een jaar in het bezit mag blijven van de beste ontwerper(s), afhankelijk van het product, wordt gekeken naar een geschikte vorm om het ontwerp meer bekendheid te geven, zoals een artikel in Euclides of een aparte publicatie.

 

ELWIeR en Ecent als één STEM