Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Rapport rekeneisen mbo gepubliceerd

Berben, H. (Ed.) (2020). Rekeneisen voor het middelbaar beroepsonderwijs. Den Haag: OCW.

Goed kunnen rekenen is voor het kunnen uitoefenen van talloze beroepen en het kunnen meedoen in de samenleving van groot belang. Maak bijvoorbeeld maar eens als aankomend kok een dessert met 12 verschillende ingrediënten en dito verschillende hoeveelheden voor 140 gasten, in plaats van de begrote 92. In veel beroepen heb je een probleem als je niet goed kunt rekenen, het wordt wel eens onderschat.

Het ministerie van OC&W heeft de commissie ‘rekeneisen’ de opdracht gegeven de rekeneisen van het mbo-onderwijs te herijken. In december 2019 is de commissie van start gegaan. Bij het uitvoeren van deze opdracht zijn de voorwaarden waaronder rekenonderwijs succesvol kan zijn als uitgangspunt gekozen. Het leerproces van studenten speelt daar een belangrijke rol in. Het belang en de impact van het kunnen rekenen dient herkenbaar te zijn voor studenten. Daarom is niet alleen de technische kant van het rekenen van eminent belang, maar evenzeer het uitgangspunt dat de contexten van opdrachten aan dienen te sluiten bij de leefwereld van studenten. Om die reden is het leerproces van studenten als perspectief gekozen bij het uitvoeren van deze opdracht. Voor de commissie was dit een belangrijk vertrekpunt. “Gaan we dan eindelijk iets nuttigs doen!” was een verzuchting van studenten die door de commissie bevraagd werden.

ELWIeR en Ecent als één STEM