Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Naast elwier-onderzoek (po) nu ook ‘ecent-onderzoek’ (po) op linkedin

Linkedin groep Wereldoriëntatie – Pabo-opleiders

Op linkedin is een nieuwe groep gestart (een initiatief van o.a. de SLO, Karianne Hol) die wil ondersteunen bij ‘w&t’ (of liever de bredere term wereldoriëntatie) in de opleiding (en natuurlijk ook in de klas). De groep richt zich vooral op het primair onderwijs.

Dit is een mooie ontwikkeling. Vanuit ELWIeR is al enkele jaren een linkedin-groep ELWIeR onderzoeksgroep (pabo) actief, een initiatief van o.a. de iPabo, Ronald Keijzer).

Abstract

Toekomstige leerkrachten leren lesgeven in wereldoriëntatie, dat is een vak apart. In deze groep delen we nieuws, vacatures, inspiratie en alles wat we samen belangrijk vinden om ons wereldorientatie onderwijs nog beter uit te voeren. We willen elkaar inspireren en motiveren om het beste uit onszelf en onze studenten te halen. Zodat zij met kennis, kunde en plezier wereldoriëntatie in de klas zullen brengen.

Wereldoriëntatie gaat over het verkennen van en omgaan met jezelf en de wereld. Met wereldoriëntatie leren kinderen over de wereld, de natuur, de mens en de maatschappij, ver weg en dichtbij, nu, vroeger en later. Ook leren leerlingen om die kennis toe te passen in de praktijk door middel van techniek en vaardigheden.

Verschillende vakgebieden/disciplines staan centraal bij wereldoriëntatie:

Aardrijkskunde
Geschiedenis
Biologie
Natuurkunde
Techniek

ELWIeR en Ecent als één STEM