Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Maken

MAKEN is een project waarbij leerlingen van X11 op basisscholen lessen Innovatie & Prototyping geven.

Maken

Het project MAKEN (2018-2020) heeft volgens PO-leerkrachten in dit onderzoek bijgedragen aan hun gevoel van eigen kunnen. Leerkrachten hebben ervaren dat je als PO-leerkracht niet altijd zelf alles hoeft te weten en te kunnen. Kinderen kunnen zelfstandig aan de slag met de materialen uit de Toolkit en kunnen vervolgens de leerkracht laten zien wat ze ontdekt en geleerd hebben. Op deze manier leer je als leerkracht ook bij. Het enthousiasme van de kinderen werkt volgens leerkrachten aanstekelijk: technologieonderwijs staat nu meer op het netvlies.

Met betrekking tot didactische vaardigheden kan worden geconcludeerd dat je het beste samen met je leerlingen op ontdekkingstocht kunt gaan. Je kunt als leerkracht leerlingen prikkelen en uitdagen om op zoek te gaan naar oplossingen. Belangrijk is om kinderen vertrouwen te geven in hun eigen kunnen door bijvoorbeeld het geven van complimenten.

Ook hebben PO-leerkrachten binnen het project MAKEN nieuwe kennis opgedaan van bijvoorbeeld materialen die je kunt gebruiken tijdens een technologieles. De Toolkit met materialen wordt gezien als een mooi en zinvol uitgangspunt. Leerkrachten hebben tijdens de netwerkbijeenkomsten door uitwisseling met andere leraren en experts ook nieuwe ideeën opgedaan van hoe je technologieonderwijs op een leuke en gemakkelijke manier de klas in brengt. Vervolgbijeenkomsten zijn wenselijk.

Video

De docent van X11 bespreekt achterin de klas met de leerkracht hoe te coachen om leerlingen zoveel mogelijk zelf te laten ontwerpen en maken. Het project is i.s.m. de SPO Utrecht en Universiteit Utrecht opgezet en mede mogelijk gemaakt door onderwijsimpuls van de Gemeente Utrecht.

Verwijzingen

  • van Look, K., De Boer, M., & Damhuis, C. M. P. (2020). Project MAKEN en technologieonderwijs: leerlingen leren van leerlingen, leraren van leraren, in een netwerk. Een evaluatieonderzoek van het project MAKEN en het versterken van basisschoolleerkrachten in het geven van technologieonderwijs. Universiteit Utrecht.

ELWIeR en Ecent als één STEM