Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

SLO zoekt een vakexpert digitale geletterdheid vo (24 – 40 uur)

Vakexpert digitale geletterdheid vo (24 – 40 uur)

In de functie van curriculumontwikkelaar heb je een inhoudelijke en coördinerende rol bij de ontwikkeling van doelen, kaders en instrumenten voor het vakgebied digitale geletterdheid. Je verbindt op effectieve wijze SLO aan andere organisaties en experts. Je draagt hiermee bij aan de strategische doelen en positionering van SLO.

Wat ga je doen?

Samen met het onderwijsveld en andere experts ontwikkel je doelen, kaders, voorbeeldmaterialen en instrumenten voor het vakgebied, op landelijk, school- of klasniveau. Daarbij maak je gebruik van onderzoeksresultaten en beleidsrapporten. Je zorgt ervoor dat betrokkenen binnen en buiten SLO gedurende het ontwikkelproces van elkaar kunnen leren, in nauwe samenwerking met relevante onderwijspartners. Je volgt proactief de algemene ontwikkelingen op het gebied van digitale geletterdheid en waardeert en duidt de potentie van deze ontwikkelingen voor het onderwijs en het curriculum. Je agendeert het vakgebied door publicaties in vak- en beleidsbladen, lezingen en workshops. Vanuit inhoudelijke expertise adviseer je onze opdrachtgever OCW en de strategische- en ketenpartners van SLO over het vakgebied. Leraren, schoolleiders en bestuurders met praktijkvragen adviseer je over het vakgebied en deze casuïstiek verbind je met landelijke ontwikkelingen. Je ontwikkelt en onderhoudt een relevant netwerk, representeert SLO en draagt zo bij aan de positionering van SLO als nationaal expertisecentrum.

Wat zijn jouw kwaliteiten?

Je bent een stevige en onafhankelijke expert op het gebied van digitale geletterdheid, maar ook een teamspeler. Je weet wat belangrijk is voor de ontwikkeling van digitale geletterdheid binnen het onderwijs, kunt dat beargumenteren en beschikt over analytisch vermogen. Je snapt wat jouw vakgebied en de onderwijssector inhouden en je kunt dit ook aan anderen overbrengen, in woord en op schrift. Je bent in staat om op een natuurlijke manier met uiteenlopende mensen op verschillende niveaus in het onderwijs samen te werken… << lees verder >>

ELWIeR en Ecent als één STEM