Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Bevoegdheden. One size fits all?

 

Het huidige bevoegdhedenstelsel staat onder druk. De Onderwijsraad pleit voor een nieuw stelsel en de minister van OCW heeft een commissie ingesteld die de voorstellen van de raad verder moet uitwerken. De Onderwijsraad ziet ‘pedagogisch-didactische bekwaamheid’ als gedeelde kern van het lerarenberoep. Daartegenover bepleiten wij een rijkere kijk op het leraarschap, waarin leraren niet alleen pedagogisch-didactische vakmensen zijn, maar ook een voorbeeldrol vervullen als vertegenwoordiger van een wetenschapsgebied of een beroepsgroep zoals die in de wereld buiten de school functioneert.

 

NVOX 2021 • nummer 2 • bladzijde 48-49

ELWIeR en Ecent als één STEM