Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Onderzoek SLO en OCW: Sluiten kennis en vaardigheden van instromende studenten aan bij uw opleiding?

 

Sluiten kennis en vaardigheden van instromende studenten aan bij uw opleiding?

Wat vindt u de sterke punten van instromende leerlingen uit het voortgezet onderwijs? En aan welke verbeterpunten in de aansluiting met het vervolgonderwijs kan het vo aandacht besteden? SLO en het ministerie van OCW horen graag uw mening hierover, als belangrijke input voor de herziening van de examenprogramma’s door SLO in de komende jaren. Een van de doelen daarbij is het creëren van doorlopende leerlijnen tussen het voortgezet onderwijs en het vervolgonderwijs.

Bent u docent, studieadviseur, aansluitingscoördinator, studieloopbaanbegeleider of op een andere manier betrokken bij het onderwijs aan (eerstejaars) studenten in mbo, hbo of wo, dan leren wij graag van uw ervaringen en nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze enquête. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de MBO Raad, Vereniging Hogescholen en VSNU. De wensen en behoeften ten aanzien van instromers uit het vmbo, havo en vwo kunnen zowel betrekking hebben op competenties (kennis, vaardigheden, attitude) als op leergebieden en vakken.

U kunt de enquête invullen door te klikken op deze link.

De onderzoeksperiode van de enquête is verlegd: deelnemen is nog mogelijk tot 10 juli 2021.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

 

P.S. Heeft u problemen met inloggen of vragen over het onderzoek? Stuurt u dan een e-mail naar onderzoek@researchned.nl. Dit vragenlijstonderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau ResearchNed i.o.v. SLO en het ministerie van OCW. Uw antwoorden worden uiteraard volledig anoniem verwerkt. Resultaten van het onderzoek worden nooit tot personen of instellingen herleidbaar gepresenteerd. ResearchNed, SLO en het ministerie van OCW garanderen uw privacy.

ELWIeR en Ecent als één STEM