Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Ontwikkeling van een onderzoekende houding in het pabo-curriculum, proefschrift

Empowering pre-service teachers through inquiry. Development of an inquiry stance in intended, implemented and attained curriculum of primary teacher education.

‘In de kracht zetten’ van leraren in opleiding door onderzoek. Ontwikkeling van een onderzoekende houding in het beoogde, geïmplementeerde en bereikte curriculum van de lerarenopleiding basisonderwijs.

Centrale vraag

Het doel van dit promotieonderzoek was om inzicht te krijgen in de bijdrage van ontwikkeling van het onderzoekend vermogen aan zelf-gerapporteerde veranderingen in houding, kennis / inzicht, en vaardigheden van aanstaande leraren samen met verbeteringen in hun professionele praktijk, in lerarenopleidingen voor het basisonderwijs (pabo).

Deelvragen

  1. Wat is het doel en de waarde van studentonderzoek in de pabo-opleiding?
  2. Hoe is de ontwikkeling van het onderzoekend vermogen ge mplementeerd in het pabo-curriculum?
  3. Wat zijn de belangrijkste ervaren en werkelijke leeruitkomsten van studentonderzoek bij de pabo?
  4. Wat is de relatie tussen opvattingen over praktijkonderzoek, de kwaliteit van het studentonderzoek en de kwaliteit van het lesgeven van aanstaande leraren basisonderwijs?

Quote uit de conclusies

To develop the inquiry stance and produce more inquiry-based working teachers, teacher educators should emphasise the development of an inquiry habit of mind and the alignment between the purpose
of pre-service teacher research and teaching activities‒including assessments‒in their communications with students.

Om de onderzoekende houding te ontwikkelen en meer onderzoekende leraren te krijgen, moeten lerarenopleiders de nadruk leggen op de ontwikkeling van een ‘basishouding’ voor onderzoekend leren en ze moeten nadrukkelijk de afstemming zoeken tussen het doel ‘zelf onderzoek doen’ en welke ruimte dit krijgt in het pabo-curriculum, in de vorm van onderwijsactiviteiten en toetsing.

ELWIeR en Ecent als één STEM