Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Lerarenopleider basisonderwijs / docent vakdidactiek Natuurwetenschappen & Techniek (0,8 fte)

Sluitingsdatum:  3 oktober 2021

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) zoekt op korte termijn voor de opleiding Pabo een enthousiaste en betrokken:

lerarenopleider basisonderwijs / docent vakdidactiek Natuurwetenschappen & Techniek (0,8 fte)

 

Wat ga je doen?
Als lerarenopleider vind je het een uitdaging om studenten voor te bereiden op het beroep van leerkracht basisonderwijs in een grootstedelijke context. Je kent het basisonderwijs en verweeft in jouw onderwijs vakkennis met praktijkvoorbeelden. Als lerarenopleider in de Pabo ontwikkel en verzorg je onderwijs uit de leerlijn natuur & techniek. Hierin staat de kennisbasis en techniek centraal. Het gaat daarbij om de didactiek van Onderzoekend en Ontwerpend Leren en de inhoud van het vakgebied (biologie, natuurkunde en techniek). Binnen de afstudeerrichting Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA) begeleid je studenten in de ontwikkeling van hun pedagogisch handelen en hun onderzoeksvaardigheden.

Docenten van de Pabo HvA en UPvA zijn nadrukkelijk niet alleen vakdocent, maar lerarenopleider in de brede zin van het woord. Dat betekent dat je naast het verzorgen van de ‘eigen’ studieonderdelen ook een generalist bent en als lerarenopleider bijvoorbeeld (afstudeer)onderzoek begeleidt en beoordeelt, studieloopbaanbegeleiding verzorgt, assessments afneemt en een rol hebt als studieadviseur en voorlichter.

Wat neem je mee?

Je beschikt over een master in een voor (het curriculum van) de pabo relevant vakgebied (bijvoorbeeld één van de natuurwetenschappen of pedagogiek) én beschikt over recente ervaring in lesgeven in het basisonderwijs. Je hebt aantoonbare affiniteit met het vakgebied natuurwetenschappen en techniek. Je hebt inhoudelijke en didactische expertise met betrekking tot dit vakgebied of je beschikt over kwaliteiten om deze expertise in korte tijd te ontwikkelen. Je bent uitstekend in staat om theorie en praktijk in je vakgebied met elkaar te verbinden. Studenten enthousiasmeren voor het vak is je passie en de hedendaagse leef- en belevingswereld van het kind in de context van de grote stad Amsterdam ken jij uit de praktijk.

Je beschikt over aantoonbaar goede didactische kwaliteiten en begeleidingsvaardigheden om les te geven binnen alle opleidingstrajecten van de Pabo HvA en UPvA en aan te sluiten op de behoeften van specifieke groepen deelnemers. Je bent daarbij in staat om didactische middelen te kiezen die passen bij de leerdoelen van het vak en de studiefase van de student, daarbij maak je gebruik van diverse werkvormen (‘blended learning’). Als collega ben je gericht op samenwerking en afstemmen om het onderwijs samen met anderen vorm te geven en te ontwikkelen. We zijn op zoek naar nieuwsgierige, sociale en flexibele collega’s.

Je hebt kennis en begrip van de diversiteit van onze studentenpopulatie en je kunt de goede ‘toon’ treffen door een heldere en open manier van communiceren. Je weet daarbij rekening te houden met verschillende (culturele-, sociaaleconomische- en gezins-) achtergronden en individuele eigenheden en leefwijzen van studenten. Je hebt een analytische blik en je staat open voor nieuwe ideeën en ervaringen.

Waar kom je te werken? 
De HvA is de hogeschool van, voor en mét Amsterdam. Een van de grootste hbo-instellingen van Nederland, diepgeworteld in Amsterdam. De opleidingen van de Pabo leiden ongeveer 750 studenten op tot (universitaire) leraar basisonderwijs. De Pabo kent een voltijdopleiding, een deeltijdopleiding en de afstudeerrichting Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA). De UPvA is een samenwerking tussen de HvA en de UvA en leidt studenten op tot academisch geschoolde leraren basisonderwijs. Daarnaast verzorgt de opleiding een opleidingstraject voor zij-instromers en diverse nascholingsactiviteiten. De opleiding werkt zeer intensief samen met een groot netwerk van opleidingsscholen. Als docent ben je onderdeel van een team van ruim 40 docenten. De opleiding focust op het leren lesgeven in een grootstedelijke context (Urban Education). Het opgroeien in de grote stad betekent voor leerlingen opgroeien in een wereld vol verschillen.

Wij bieden

Het betreft in eerste instantie een arbeidscontract van één jaar als docent/onderzoeker 2, met mogelijkheid tot verlenging. De bij deze functie behorende loonschaal is schaal 11 (cao hbo) met een maximum van €5.026 bruto per maand bij een volledige aanstelling. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. Beschikbaarheid op woensdag- of donderdagavond is een vereiste.

De HvA biedt een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime vakantieregeling, een 13e maand en uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. We vinden het belangrijk dat jij je verder blijft professionaliseren, bijvoorbeeld via onze HvA Academie. Docenten dienen een didactische bevoegdheid te hebben, dan wel binnen een vastgestelde periode te behalen. De HvA biedt je deze opleiding aan.

Talent als basis, diversiteit als kracht
De Hogeschool van Amsterdam wil een organisatie zijn waarin iedereen zich welkom, gewaardeerd en thuis voelt. Als werkgever geloven we dat, hoe inclusiever we zijn, des te beter we kunnen presteren als kennisinstelling van en voor de stad. We streven er daarom naar om de verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven die Amsterdam rijk is, weerspiegeld te zien in het personeelsbestand van onze hogeschool. Kijk bij medewerkers aan het woord hoe onze collega’s denken over werken bij de HvA. Meer informatie over de HvA vind je op www.hva.nl.

Sluitingstermijn
Zondag 3 oktober 2021.

Wil je meer weten over deze dynamische functie?
Neem dan gerust contact op met Remy Wilshaus, opleidingscoördinator Pabo HvA, r.wilshaus@hva.nl of 06-21155817. Gebruik dit emailadres uitsluitend voor het stellen van vragen. We verwerken alleen sollicitaties die we ontvangen via de sollicitatie onderaan deze vacature.

  • Voor nadere informatie over de Pabo HvA zie: https://www.hva.nl/opleiding/pabo-hva/pabo-hva.html
  • Voor nadere informatie over de Universitaire Pabo van Amsterdam zie: https://www.uva.nl/programmas/bachelors/universitaire-pabo-van-amsterdam/universitaire-pabo-van-amsterdam.html
  • Voor nadere informatie over de landelijke kennisbases voor de leraar basisonderwijs die ten grondslag liggen aan het pabo-curriculum kijk je op: https://10voordeleraar.nl/achtergrond
  • Voor nadere informatie over de faculteit en de opleiding kijk je op: https://www.hva.nl/faculteit/foo/over-onderwijs-en-opvoeding.html

Word jij onze nieuwe lerarenopleider basisonderwijs / docent vakdidactiek natuurwetenschappen & techniek?
Overtuig ons in je sollicitatiebrief! Klik op de knop “solliciteer nu” om uiterlijk 3 oktober 2021 online te solliciteren…<< lees verder >>

 

ELWIeR en Ecent als één STEM