Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Symposium NPO (over wetenschap & technologie)

SLO biedt ondersteuning aan scholen en leraren bij de uitvoering van het NPO (Nationaal Programma Onderwijs).

Op dinsdag 16 en woensdag 17 november 2021 het minisymposium NPO

Doelgroep: ib’ers en leerkrachten po/sbo/so.

15:00 – 16.00 uur: Versterk met W&T de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen – Webinar NPO en Wetenschap & Technologie door Karianne Djoyoadhiningrat-Hol en Martin Klein Tank
Innovatief zijn, goed samenwerken en diverse materialen gebruiken, dat doe je bij wetenschap en technologie (W&T). Leren onderzoeken en ontwerpen draagt zo bij aan de sociale, creatieve en fysieke ontwikkeling van leerlingen. Je kunt het NPO-budget gebruiken om jullie W&T-onderwijs te versterken en daarmee de sociaal-emotionele ontwikkeling van je leerlingen. Hoe je dat het beste kunt aanpakken ontdek je in dit webinar.

We gaan dieper in op hoe W&T bijdraagt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van jouw leerlingen. We kijken naar welke scholen met behulp van de NPO-steun W&T weer op de kaart zetten en hoe ze dat doen. Daarover gaan we in gesprek met Marit Kruiskamp, kwaliteitsmedewerker van schoolbestuur Stichting KOE, leerkrachten Manon Nieuwenkamp en Corine Noordink en W&T expert Anika Embrechts van TechYourFuture en onderzoeker bij Saxion Hogeschool en ROC van Twente.

Doelgroep: Leerkrachten, schoolbesturen en schoolleiders die interesse hebben om met NPO gelden in te zetten op de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en Wetenschap & Technologie.

15.00 – 16.00 uur: Digitaal burgerschap door Jos Spronk
Een doel van de burgerschapsopdracht aan scholen is het voorbereiden van leerlingen om als volwaardig burger deel te nemen aan de maatschappij. Daar hoort een digitale component bij: communicatie met de overheid verloopt digitaal, de digitale wereld draagt steeds meer bij aan persoonsvorming en onder invloed van digitalisering verandert de samenleving voortdurend. Om actief te kunnen deelnemen aan de hedendaagse én toekomstige (informatie)samenleving zal je bewust, verantwoordelijk, kritisch en creatief gebruik moeten kunnen maken van digitale technologie, digitale media en andere technologieën. Een van de interventies van het NPO is gericht op digitale technologie.

Tijdens het webinar Digitaal burgerschap werpen we een blik op het belang van de digitale component binnen het onderwijs en geven we aanzet tot nadenken over de praktische toepassing ervan binnen de verschillende lessen/vakken. We gaan in gesprek over de manier waarop jullie school digitale technologie inzet of zou kunnen inzetten en betrekken daarbij de inhoud van de concept-leerlijn digitale geletterdheid.

16.00 – 16.10 uur: Pauze
16.10 – 16.30 uur: Doelgericht werken door Matthijs Driebergen, Anton Bakker en Moniek Warmer
Werken vanuit doelen is voor veel scholen uitdagend. Veel vragen die bij SLO binnenkomen zijn terug te brengen naar dit thema, zoals: Wij willen in projecten gaan werken, hoe pakken we dit aan? Wij willen zonder methode gaan werken, wat moeten leerlingen precies kennen en kunnen? Wij zijn niet zo tevreden met onze leeropbrengsten, wat kunnen we beter doen?

In dit webinar gaat Matthijs Driebergen, samen met zijn collega’s Moniek Warmer en Anton Bakker, op zoek naar het antwoord op de vraag achter deze vragen. We beginnen met het volgende: de overheid stelt andere eisen voor taal en rekenen dan voor kunst & cultuur en wereldoriëntatie. Wat is precies het verschil? En wat betekent dit voor scholen? Daarna laten we zien welke keuzes je kunt maken bij kunst & cultuur en wereldoriëntatie. Sommige keuzes passen beter bij jouw school. Tenslotte laten we zien hoe je, welke keuze je ook maakt, de kwaliteit van je onderwijs op peil houdt.

16:30 – 16:45 uur: Live Q&A met Matthijs Driebergen, Anton Bakker en Moniek Warmer
Mogelijkheid tot het stellen van vragen over het webinar Doelgericht werken.

15:00 -15.20 uur: Een impuls aan je leesonderwijs! Toelichting bij de Praktijkkaart Begrijpend lezen door Joanneke Prenger
Lesgeven in begrijpend lezen kun je op verschillende manieren verbeteren. De Praktijkkaart Begrijpend lezen sluit aan bij de interventie begrijpend lezen van de NPO-menukaart en gaat in op de vraag: hoe maak je inzetten op technieken voor begrijpend lezen een effectieve interventie voor je leesonderwijs? De praktijkkaart beschrijft drie inzichten die je daarbij helpen. Tijdens dit webinar krijg je een toelichting bij de Praktijkkaart Begrijpend lezen en leer je deze op de juiste manier in te zetten in je lessen.

15:20 – 15:35 uur: Live Q&A met Joanneke Prenger
Mogelijkheid tot het stellen van vragen over het webinar Een impuls aan je leesonderwijs! Toelichting bij de praktijkkaart Begrijpend lezen.

15:35 -15.45 uur: Pauze
15:45-16.45 uur: Verdiepende sessie Passende perspectieven door Stephanie Kastelein, Annette van der Laan en Iris Verbruggen
Ken jij de leerroutes van Passende perspectieven al én werk je hiermee in je klas of op school? Dan is de verdiepingssessie voor taal en rekenen wat voor jou! Passende perspectieven po/sbo/so is er voor leerlingen met een ontwikkelingsperspectief die om verschillende redenen niveau 1F op 12-jarige leeftijd niet halen. We gaan verder in op hoe je voor deze leerlingen keuzes kunt maken, zodat ze aan relevante en haalbare doelen kunnen werken die passen bij hun leerroute.

ELWIeR en Ecent als één STEM