Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Proefschrift Sense-Reason-Act Programming

Nardi Fanchamps, TU Delft

Proefschrift 2021

The Influence of Sense-Reason-Act Programming on Computational Thinking

Sense-Reason-Act (SRA)

Via sensor-based informatie kan worden geanticipeerd op veranderingen in het taakdesign (vergelijking van veranderende externe condities met vooraf ingestelde waarden) waarop via een te construeren computerprogramma geanticipeerd moet worden. Dat vraagt voor hogere orde denkvaardigheden, parallel programmeren en doet een beroep om complexe programmeerconcepten zoals iteraties, geneste lussen conditionals en functions. Onderzocht is welke impact dit heeft op de ontwikkeling van computational thinking. De resultaten zijn veelbelovend.

Het onderzoek van Fanchamps beschrijft zes deelstudies met betrekking tot de toepassing van SRA programmeren met robots en visuele programmeeromgevingen in het primair onderwijs in relatie tot computational thinking. Fanchamps onderzocht daarbij de toepassing van SRA-programmeren in de ontwikkeling van programmeerconcepten bij leerlingen.

The construct sense-reason-act (SRA) programming was introduced by van Lith (2006). In his masterclass in robotics, he described a process in which external, sensor-based observations (sense) are entered into a microprocessor, so that these observations can be compared with internal pre-set conditions (reason) which infers executing desired programming actions (act). The ability to anticipate changing conditions in the task design through sensor-based observations requires a different programming approach in comparison to linear solutions (Dragone et al., 2005). SRA-programming involves the functional understanding and application of complex programming concepts such as loops, conditionals and functions (Slangen, 2016). Sensor-based programming is known as a smart way of programming (Johansson & Balkenius, 2006). Being able to respond to changes in the task design by means of SRA-programming can ensure that users’ computational thinking ability develops at a higher level (Riedmiller & Gabel, 2007). However, it is not yet clear what influence the type of programming environment used, the task design and the influence of teachers has on this development. Furthermore, the link between SRA-programming and computational thinking has not yet been established and has therefore not been investigated. Nor is it clear to what extent and in what appearance the application of SRA-programming can contribute to the development of computational thinking skills.

Nardi Fanchamps

Nardie Fanchamps (1970, Voerendaal) is werkzaam bij Fontys Hogescholen als hogeschooldocent, onderzoeker en vakexpert rekenen-wiskunde. Hij schreef zijn proefschrift als buitenpromovendus aan de faculteit Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit. Hij verdedigde op vrijdag 11 juni 2021 om 13.30 uur zijn proefschrift.

ELWIeR en Ecent als één STEM