Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Kwetsbare groepen: tussen eigen kracht en maatschappijverandering

In het artikel Kwetsbare groepen: tussen eigen kracht en maatschappijverandering van Thomas Bersee wordt duidelijk gemaakt dat het nog geen sinecure is om ‘kwestbare’ volwassenen effectief te steunen.

In genoemd artikel, te vinden op Volwassenen leren laat Thomas Bersee, zelfstandig adviseur ve, zien hoe het woord kwetsbaar aan belang heeft ingeboet, in die zin dat zo ongeveer iedereen wel tot een kwestbare groep behoort. In 2001 behoorden zo’n 60.000 mensen tot deze groep. Inmiddels zijn het er ruim 4 miljoen. Wat zegt dit nog en wat doe je ermee? In de volwasseneneducatie leren kwetsbare mensen hun kennis en vaardigheden uit te breiden en zo hun eigen positie te verstevigen. Belangrijk en waardevol maar er zijn ingrijpende veranderingen nodig. Ons maatschappelijk systeem creëert zijn eigen kwestbaren. Er wringt iets als de oplossing alleen op het bordje van het individu komt te liggen.

ELWIeR en Ecent als één STEM