Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Differentiatie

 • (2010). Differentiëren in drievoud, omwille van kwaliteit en verscheidenheid in het hoger onderwijs. Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel (PDF) (pp. 108). Den Haag: OCW.
 • Beitler, F., De Waart, C. and De With, M. (2014). Een actieve aanpak om gedifferentieerd te rekenen in het mbo (PDF), Opleiding Docent Rekenen MBO (pp. 10). Utrecht: www.opleidingrekenenmbo.nl.
 • Bosker, R. (2005). De grenzen van gedifferentieerd onderwijs (PDF). Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
 • Bosker, R., Durgut, F., Edzes, H., Jol, M., Van Tuijl, C. and Van der Vegt, A. L. (2021). Leidraad Differentiatie als sleutel voor gelijke kansen. Effectieve interventies tegen onderwijsachterstanden in het primair onderwijs – weten wat werkt en waarom (PDF). Utrecht: NRO.
 • Buys, K. (1986). Differentiatie met een nieuwe-reken-wiskunde-methode (PDF). In Panama Cursusboek 4 nascholing een nood-zaak (pp. 143-151). Utrecht: SOL coproduktie met: OW & OC, RU Utrecht.
 • Doolaard, S. (2013). Het streven naar kwaliteit in scholen voor primair onderwijs. Groningen: GION/RUG.
 • Eerde, H. A. A. v. and Gravemeijer, K. P. E. (2004). Verschil maken. De ontwikkeling in denkbeelden over het omgaan met verschillen tussen leerlingen (PDF) Panama-Post. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 23(1), 3-15. .
 • Gelderblom, G. (2007). Effectief omgaan met verschillen in het rekenonderwijs. Amersfoort: CPS.
 • Gravemeijer, K. and Van Eerde, D. (2004). Verschil maken. In R. Keijzer and W. Uittenbogaard (Eds.), Een wereld van verschillen. Differentiatie in het reken-wiskundeonderwijs. Utrecht: Panama/Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.
 • Gravemeijer, K. P. E. and Eerde, H. A. A. v. (2003). Verschil maken (PDF) Panama Cursusboek 21 Een wereld van verschillen – differentiatie in het reken-wiskundeonderwijs -, 21, 9-32. .
 • Groenewegen, K. (2001). Differentiatie in methoden. Utrecht: Freudenthal Instituut.
 • Guldemond, H. (1994). Van de kikker en de vijver. Groepseffecten op individuele leerprestaties. Leuven/Apeldoorn: Garant.
 • Houtveen, A. A. M., Van de Grift, W. J. C. M. and Creemers, B. P. M. (2004). Effective School Improvement in Mathematics School Effectiveness and School Improvement, 10(2), 172-192. .
 • Janson, D. (2017). Rekenonderwijs kan anders. Meer samenhang in de opbouw van de stof, actieve, zelfdenkende leerlingen en niet-etiketterende differentiatie (PDF).
 • Keijzer, R. and Uittenbogaard, W. (Eds.). (2004). Een wereld van verschillen — differentiatie in het reken-wiskundeonderwijs— Verslag van de 21ste Panama-conferentie gehouden op 15, 16 en 17 januari 2003 te Noorwijkerhout. (Vol. 21). Utrecht: Freudenthal Instituut.
 • Klep, J. (1992). Differentiatie: een uitdaging aan de techniek? Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 10(3), 46-51. .
 • Licht, P. (1983). Een vorm van differentiatie bij natuurkunde A way of differentiating with Physics (PDF) Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, 1(1), 37-47. .
 • Licht, P. L. (1984). Een vorm van differentiatie bij natuurkunde: een practijkgerichte benadering met het BHE-model (PDF) Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, 2(1), 33-47. .
 • Moor, E. W. A. d. (1988). Het Kanaal (20): Rekenonderwijs in Japan en de Verenigde Staten Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 7(2), 80-81. .
 • Prast, E. J., Van de Weijer-Bergsma, E., Kroesbergen, E. H. and Van Luit, J. E. H. (2018). Differentiated instruction in primary mathematics: Effects of teacher professional development on student achievement Learning and Instruction, 54(January), 22-34. doi:10.1016/j.learninstruc.2018.01.009 .
 • Reezigt, G. J. (1999). Differentiatie in het onderwijs. In H. P. J. M. Dekkers (Ed.), Omgaan met Verschillen. Onderwijskundig Lexicon, Editie III (pp. 11-23). Alphen aan den Rijn: Samson.
 • Scherer, P. (2003). Different students solving the same problems – the same students solving the same problems (PDF) Panama Cursusboek 21 Een wereld van verschillen – differentiatie in het reken-wiskundeonderwijs -, 21, 47-65. .
 • Scherer, P. and Krauthausen, G. (2010). Natural differentiation in mathematics Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 29(3), 14-26. .
 • Treffers, A. (1986). Basisvorming rekenen/wiskunde – een nieuwe uitdaging Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 4(3), 35-36. .
 • Van ’t Riet, S. P. (1995). Het didactisch handelen van wiskundedocenten met betrekking tot interne differentiatie. Amsterdam: Vrije Universiteit.
 • Van de Grift, W. J. C. M. and Houtveen, A. A. M. (2012). Differentiatie in het basisonderwijs. Meer leerwinst door betere afstemming (PDF) SchoolManagement Totaal, september 2012(4), 26-29. .
 • Van der Valk, T. (2014). Excellentie en differentiatie. Met praktijkvoorbeelden van vo-scholen uit het netwerk van het Junior College Utrecht (pp. 88).
 • Van Zanten, M. (2008). Omgaan met verschillen vanuit een leerplankundig perspectief – door de bril van rekenen-wiskunde (PDF). Enschede: SLO.
 • Wijers, M., Hoekstra, A., Hanraets, G., Jonker, V. and Kroesbergen, E. (2015). Eindverslag Praktijkgericht Onderzoek Differentiatie in de rekenles in het mbo (PDF) (pp. 40). Utrecht: Universiteit Utrecht.

ELWIeR en Ecent als één STEM