Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Conferentie – Taalbewuste vakleraren voor meertalige klassen

Conferentie Taalbewuste vakleraren voor meertalige klassen

Naar inclusieve didactiek in opleidingen en professionalisering

do 10 november 2022

Een inspirerende dag voor docenten, lerarenopleiders en anderen die zich betrokken voelen bij de ontwikkeling en verspreiding van taalgericht vakonderwijs.

Abstract

Taalontwikkeling is niet alleen een zaak van taaldocenten: in alle vakken leren kinderen en jongeren via taal. De manier waarop ze daarbij ondersteund kunnen worden noemen we taalgericht vakonderwijs, taalbewust onderwijs of geïntegreerd taal-zaakvakonderwijs. Aandacht voor school- en vaktaal heeft inmiddels een plaats verworven in de kennisbases van de verschillende lerarenopleidingen en er bestaat een keur aan onderzoeksrapporten, handboeken en andere informatiebronnen over het thema.

Onderzoekers, nascholers en ondersteuners hebben echter wel eens het gevoel dat al deze inzichten nog niet echt landen bij leraren (in opleiding). Wat is er nodig om hierin beter door te kunnen pakken en de diepte in te kunnen gaan? En hoe kunnen we elkaar daarbij stimuleren en ondersteunen?

Het Platform Taalgericht Vakonderwijs en het SPRONG-consortium Meertaligheid organiseren samen een werkconferentie voor docenten, lerarenopleiders en anderen die zich betrokken voelen bij de ontwikkeling en verspreiding van inclusief taalgericht vakonderwijs in zowel reguliere als meertalige contexten. Tijdens de conferentie wisselen we ervaringen uit, presenteren en bespreken we praktijken en werken we aan gezamenlijke hulpmiddelen voor opleidingen en bijbehorende professionalisering. We gaan in op vragen als:

  • Hoe kan taalgericht werken deel worden van de startbekwaamheid van alle leraren in opleiding?
  • Hoe worden leraren adequaat taalgericht opgeleid?
  • Welke hulpmiddelen zijn er (nodig) om taalgericht in meertalige contexten te leren werken?
  • Hoe ervaren studenten inclusieve, meertalige en taalgerichte werkwijzen?
  • Wat zijn kenmerken van werkzame professionalisering en opleiding van talengerichte docenten in verschillende vakken?
  • Hoe kunnen docententeams samen werken aan een ‘talengericht curriculum’
  • Welke condities voor verbreding van inclusieve, taalgerichte vakdidactiek zijn landelijk gewenst?

Oproep voor bijdragen

We nodigen je uit om een bijdrage te leveren aan de beantwoording van deze vragen. Dat kan door de presentatie van, bijvoorbeeld:
‘Good practices’ van docententeams en scholen, opleiders, ondersteuners etc.
Onderzoekspresentaties
Rondetafelgesprekken
Workshops

Bijdragen kunnen 25 of 50 minuten duren.

Wil je in dit formulier aangeven welke bijdrage je wilt leveren.

Doe dat voor 15 september 2022. De voorbereidingscommissie zal je vervolgens 3 oktober een bevestiging sturen.

Organisatie

Deze conferentie is een gezamenlijke activiteit van het Platform Taalgericht Vakonderwijs en het consortium SPRONG Meertaligheid.

ELWIeR en Ecent als één STEM