Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Inzet van intelligente technologie. Advies Onderwijsraad

Inzet van intelligente technologie

Rapport van de Onderwijsraad uit 2022

Samenvatting

Intelligente technologie is niet zomaar een technologie, maar een die de samenleving fundamenteel zal veranderen. Dat stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in het recente rapport Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie. Intelligente technologie brengt ook fundamentele veranderingen met zich mee voor het onderwijs. En dat is precies waar deze verkenning van de Onderwijsraad over gaat.
Het is niet de eerste keer dat de Onderwijsraad aandacht besteedt aan ontwikkelingen van technologie in relatie tot onderwijs. In 2017 bracht de Onderwijsraad Doordacht digitaal uit. In dit advies zette de raad de kansen en risico’s van digitalisering voor het onderwijs op een rij en gaf de overheid de aanbeveling onderwijsinstellingen meer te ondersteunen bij het realiseren van technische randvoorwaarden die te maken hebben met verbindingen tussen digitale systemen, cybersecurity, privacy en gegevensbescherming.

Nu, vijf jaar later, richt de Onderwijsraad zich met de verkenning Inzet van intelligente technologie specifiek op wat de opmars van intelligente technologie doet met onderwijzen en leren door leraren en docenten, leerlingen en studenten. De raad verkent met welk doel intelligente technologie kan worden ingezet in het onderwijs en welke pedagogiek en didactiek kunnen worden gehanteerd. Ook kijkt de raad naar wat het betekent voor de sociale omgang in het onderwijs, en voor het welzijn en de gezondheid van leerlingen, studenten en onderwijsgevenden. Deze verkenning duikt diep in de mogelijke impact van intelligente technologie op onderwijsleerprocessen, van de basisschool tot de hogeschool en universiteit, met concrete voorbeelden van hoe intelligente technologie nu en in de nabije toekomst het geven van onderwijs en het leren en ontwikkelen van leerlingen en studenten verandert.

De verkenning laat zien dat intelligente technologie leraren en docenten kan helpen bij de complexiteit van hun vak. Bijvoorbeeld door bepaalde onderwijstaken over te nemen, te vergemakkelijken of te versnellen. Daarbij waarschuwt de raad ervoor niet alles wat met deze technologie kan, ook zonder meer te gebruiken in het onderwijs. Want intelligente technologie kan het onderwijs alleen ten goede komen als de inzet ervan pedagogisch en didactisch onderbouwd is en er oog is voor de normatief-ethische aspecten ervan. Onderwijsprofessionals moeten dan ook alle ruimte en ondersteuning krijgen om te bepalen waarom, hoe en wanneer ze deze technologie inzetten in hun onderwijs.

Met deze verkenning laat de Onderwijsraad zien dat intelligente technologie in het onderwijs niet zozeer gaat over apparaten, applicaties of interfaces, maar over veranderingen in de manier van onderwijs geven en organiseren. Intelligente technologie heeft toegevoegde waarde voor onderwijs als deze slim en verantwoord wordt ingezet. En dat kan alleen met aandacht en actieve betrokkenheid van leraren, docenten, schoolleiders, opleidingsdirecteuren, onderwijsbestuurders en de overheid.

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM