Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Vacature: hoogleraar Vakdidactiek (Alfa of Bèta) en Curriculum

De afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam en Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) zoeken een hoogleraar ‘Vakdidactiek en curriculum’, met een focus op leren en instructie in het alfa of bètadomein.

De leerstoel wordt ondergebracht bij de Afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen van de Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen. Aan de leerstoel ligt een samenwerking ten grondslag tussen de Faculteit en de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). Samen met SLO wordt een Research Centre for Curriculum Studies opgezet, waarin de hoogleraar een belangrijke rol zal vervullen.

De hoogleraar krijgt een brede leeropdracht waarin vakdidactisch onderzoek in het alfa- of bètadomein centraal staat. In het Research Centre for Curriculum Studies worden vakdidactische en onderwijskundige perspectieven op curriculum verbonden in interdisciplinaire onderzoeksprojecten. Daarmee beoogt het Centre bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs op school- en stelselniveau.

SLO is het landelijk expertisecentrum voor het curriculum. In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet SLO zich in voor de ontwikkeling van een doordacht curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland. In samenwerking met scholen, schoolbesturen en andere maatschappelijke partners draagt SLO bij aan de kwaliteit van het funderend onderwijs.

Sluitingsdatum: 3 november 2022

Lees meer

ELWIeR en Ecent als één STEM