Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Ontwerpruimte

Dit kader ontwerpruimte (2022) is voor curriculum-ontwikkelaars, zodat zij bruikbare kerndoelen maken voor leerlingen en leraren die passen in de beschikbare tijd.

Een en ander speelt in 2023, bij de vernieuwingen w.b. kerndoelen, en ook in relatie tot andere curriculum-vernieuwingsvoorstellen (bijv. de discussie over basisvaardigheden). Natuurlijk gaat het om indicaties, voor curriculumontwikkelaars, maar ook voor de docenten zelf, en voor methodeschrijvers.
De praktijk zal uitwijzen hoe de definitieve ruimtes worden ingedeeld (en ingevuld en bewaakt). Eerder zijn er ook voorstellen geweest voor meer keuzevrijheid, met wisselend succes (niet elke docent/school/methode krijgt het echt voor elkaar iets te doen met die keuzevrijheid).

In plaatjes

Ontwerpruimte gemeenschappelijke wettelijke eisen


Verdeling po


Verdeling onderbouw vo

Legenda

  • NE Nederlands
  • RW rekenen en wiskunde
  • EN Engels
  • MM mens en maatschappij
  • MN mens en natuur
  • KC kunst en cultuur
  • BS bewegen en sport
  • MVT moderne vreemde talen
  • DG digitale geletterdheid
  • BU burgerschap

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM