Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

NRO congres – Wegwijs met onderwijs en onderzoek

8 november 2023

nro-congres.nl

Thema’s van deze conferentie

Het programma is opgebouwd rondom actuele en belangrijke thema’s in het onderwijs. Volg je de hele dag één thema, of neem je halverwege de dag een afslag naar een ander traject? Het kan allemaal, je stippelt zelf je route uit.

Gelijke kansen
Er zijn grote verschillen tussen leerlingen in leerprestaties en onderwijsloopbanen. Die verschillen zijn niet allemaal te verklaren door verschillen in aanleg of motivatie. Gelijke kansen in het onderwijs gaat over de invloed van omgevingskenmerken op de prestaties van leerlingen en studenten. Dat kunnen kenmerken zijn van de sociale, economische of culturele omgeving van leerlingen – vooral de thuissituatie – en kenmerken van het onderwijs, zoals de (onbewuste) verwachtingen die docenten van leerlingen en studenten hebben.

Kennis en vaardigheden van leerlingen
In het onderwijs leren leerlingen en studenten de kennis en vaardigheden om goed te kunnen functioneren en succes te hebben op school en later in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Docenten moeten hun leerlingen daarom niet alleen leren lezen, schrijven en rekenen, maar er ook voor zorgen dat zij zichzelf kennen, keuzes kunnen maken, kunnen bijdragen aan de sociale samenhang in de maatschappij en succesvol zijn in een vervolgopleiding en op de arbeidsmarkt.

Leren doceren en onderwijsopbrengsten
Er zijn verschillende aanpakken die je kunt inzetten om je onderwijs effectief vorm te geven. Aandacht voor differentiatie, didactiek, feedback en (formatieve) evaluatie is daarbij van belang zodat de lerende zich verder kan ontwikkelen.

Onderwijs en maatschappij
Onderwijsinstellingen werken steeds actiever samen met de samenleving. Ze verbreden zo het wereldbeeld van leerlingen en studenten en begeleiden hen tijdens hun schoolloopbaan. Daarnaast bereiden ze hen voor op een veranderende arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door werkplekleren en stages.

School als lerende en professionele organisatie
De maatschappij verandert in hoog tempo. Daardoor veranderen ook de vragen die aan het onderwijs worden gesteld. Dit doet een groot beroep op de flexibiliteit, het aanpassingsvermogen en de wendbaarheid van onderwijsinstellingen. Lerende organisaties zijn scholen die hierin succesvol zijn omdat ze systematisch innoveren en zich aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. De focus ligt daarbij altijd op de leerlingen en studenten en hun leerprocessen.

Technologie in het onderwijs
Technologie speelt een steeds grotere rol in het onderwijs. Zo biedt technologie mogelijkheden om het onderwijs effectiever en efficiënter te maken, zowel tijdens de les als bij de organisatie van het onderwijs. Technologie kan het leerproces van leerlingen en studenten ondersteunen, hun leerprestaties verbeteren en docenten helpen hun onderwijspraktijk te verbeteren. Daarnaast kan technologie het onderwijs leuker, aantrekkelijker en inclusiever maken.

Toegang tot inclusieve(re) leeromgeving
Inclusief onderwijs is onderwijs dat aansluit bij de onderwijsbehoeften en ontwikkelingsmogelijkheden van álle leerlingen en studenten. Een inclusieve(re) leeromgeving gaat dan ook uit van diversiteit tussen leerlingen en studenten. Het doel van inclusie in het onderwijs is dat iedereen onderwijs kan volgen, bij voorkeur op een reguliere school, en dat er op geen enkele manier sprake is van sociale uitsluiting.

Welzijn en welbevinden
Leerlingen en studenten krijgen onderwijs om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Dit lukt het beste als ze goed in hun vel zitten, goede relaties hebben met anderen en zich veilig voelen. Het is belangrijk hen te begeleiden in het vergroten van hun welzijn

nro-congres.nl

ELWIeR en Ecent als één STEM