Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Webinar Aan de slag met gecijferdheid (volwasseneneducatie)

Webinar ‘Aan de slag met gecijferdheid’

12 september van 16.00 uur-17.00, online

Inschrijven.

Gecijferdheid vormt samen met geletterdheid en digitale vaardigheid, de drie basisvaardigheden die een individu nodig heeft om volwaardig te kunnen participeren in het dagelijks leven en in de maatschappij. Hierbij wordt verwacht dat mensen met een veelheid aan getallen en manieren waarop deze getallen worden gepresenteerd, adequaat kunnen omgaan. Cijfers of grafieken lezen en interpreteren, rekenen, ordes van groottes inschatten, werken met rekenmachines, spreadsheets of apps zijn voorbeelden van gecijferdheid.

We hebben een (gratis, online, vrij te gebruiken) inspiratiebox vol met materialen die je kunt gebruiken om gecijferdheid als basisvaardigheid te versterken. Tijdens de webinar reiken we tools aan om deze materialen te gebruiken.

Een activiteit van gecijferdheidteltmee.nl

ELWIeR en Ecent als één STEM