Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Expertisepunt digitale geletterdheid

| PO | VO | MBO |

Op 24 juli 2023 kreeg SLO van het ministerie van OCW het nieuws dat SLO, in een consortium samen met Kennisnet, een Expertisepunt digitale geletterdheid kunnen gaan inrichten en opzetten.

Inmiddels (2024) is dit expertisepunt gestart: expertisepuntdigitalegeletterdheid.nl

Bron (augustus 2023)

ELWIeR en Ecent als één STEM