Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Platform Samen Opleiden

platformsamenopleiden.nl

Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het Platform zet zich in voor versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs rond dit thema.

platformsamenopleiden@poraad.nl

platformsamenopleiden@vo-raad.nl

ELWIeR en Ecent als één STEM