Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Sociaal werk en gecijferdheid

| VE |

Sociaal werk en gecijferdheid

Project in 2024 (HU, UU, ECBO)

In opdracht van het expertisepunt basisvaardigheden

Aanleiding

In dit onderzoek richt men zich op sociaal werk en basisvaardigheden, waarbij gecijferdheid, het vaardig kunnen omgaan met de kwantitatieve kant van de wereld, als basisvaardigheid, centraal staat. Sociaal werkers komen in hun werksituatie regelmatig problemen tegen bij de cliënten die zij ondersteunen, die te maken kunnen hebben met een gebrekkige mate van gecijferdheid.

Deze problemen hebben vaak te maken met het niet begrijpen van informatie van de overheid en andere instanties, waarin getallen, diagrammen en schema’s een belangrijke rol spelen. Dit uit zich bijvoorbeeld in financiële problemen, maar ook in het mislopen van kansen op toeslagen of werk en in gezondheidsproblemen.

Doel

In hoeverre wordt in de opleidingen tot sociaal werker aandacht besteed aan de ontwikkeling van de eigen gecijferdheid van de student en aan (het vergroten van)
kennis over laaggecijferdheid én hoe staat het met de competenties op dit gebied bij sociaal werkers in de praktijk?

Deelvragen zijn:

  1. In welke mate en op welke manier is er binnen de curricula van de opleidingen tot sociaal werker aandacht voor de ontwikkeling van gecijferdheid van de studenten?
  2. In welke mate en op welke manier is er binnen de curricula van de opleidingen tot sociaal werker aandacht voor kennis over (laag)gecijferdheid bij de cliënten van het sociaal werk?
  3. In welke mate en op welke manier komen sociaal werkers (in opleiding) in de praktijk in aanraking met (de gevolgen van) laaggecijferdheid bij hun cliënten?
  4. In welke mate en op welke manier zijn sociaal werkers (in opleiding) in staat adequaat om te gaan met (de gevolgen van) laaggecijferdheid bij hun cliënten?

Doelgroep

De primaire doelgroep van dit onderzoek zijn de professionals op het gebied van sociaal werk. Hieronder verstaan we de beroepsgroep zelf, maar ook de opleiders van deze doelgroep en hun studenten. Ten behoeve van dit onderzoek verdelen we deze doelgroep onder in drie subcategorieën:
A. Opleiders (coördinatoren en docenten) van opleidingen sociaal werk (hbo & mbo2)
B. Studenten aan deze opleidingen
C. Afgestuurde/werkende sociaal werkers

ELWIeR en Ecent als één STEM