Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Alert 131 – Rapport commissie Bosker beschikbaar

Commissie Bosker

Advies over de uitwerking van de referentieniveaus 2F en 3F voor rekenen in toetsen en examens

De onderwijscommissie van de Tweede Kamer heeft in december 2013 een hoorzitting gehouden over de problemen die zich bij de invoering voordoen. Een van de zaken die daarbij aan de orde kwamen is dat de rekentoetsen, zoals onder regie van CvE door Cito opgesteld, geen goede uitwerking zouden zijn van de referentieniveaus rekenen. Daarom heeft het ministerie van OCW deze commissie ingesteld die deze stelling toetst en aanbevelingen doet voor toetsontwikkeling vanaf 2014-2015.

De ‘commissie Bosker’ beschrijft in dit advies de opdracht, de werkwijze en onze bevindingen. De bevindingen hebben te maken hebben met conceptueel verschillende uitwerkingen en de hoogte van de cesuur. Men geeft aanbevelingen over de kwaliteit van de toetsen, de transparantie en openbaarheid daarvan, de toetsvorm en scoring, de cesuur en met het behalen van de referentieniveaus.

Uit de begeleidende brief van 26 mei 2014 (Roel Bosker), vrij geciteerd: De (tegenvallende) resultaten op de pilots (vo en mbo) is toe te schrijven aan meerdere oorzaken, niet alleen de huidige (pilot)toetsen. De commissie adviseert nader onderzoek op enkele punten, en geeft als aanbeveling mee de cesuur omlaag te brengen, in ieder geval tijdelijk, om de leerlingen niet de dupe te laten worden van het invoeringsschema.

Op de website van OCW werd naast dit rapport ook aandacht geschonken aan twee rapportages vanuit de steunpunten taal en rekenen (vo en mbo)

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM