Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Empowering Chemistry Teachers for Context-Based Education

Empowering chemistry teachers for context-based education

Stolk, M. J. (2013). Empowering chemistry teachers for context-based education. Utrecht University, Utrecht. Retrieved from http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/20074 (FI Scientific Library 74)

Boekbespreking, Lisette van Rens, Vrije Universiteit, Amsterdam

Van Rens, L. (2014). Bespreking proefschrift Machiel Stolk: Empowering Chemistry Teachers for Context-Based Education – Towards a Framework for Design and Evaluation of a Teacher Professional Development Programme in Curriculum Innovations Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, 31(1), 95-98.

Onderwijsvernieuwingen gaan vaak gepaard met professionaliseringsprogramma’s die docenten voorbereiden op beoogde curriculumveranderingen. Maar hoe dragen activiteiten uit zulke programma’s bij aan de professionele ontwikkeling van docenten? Of meer specifiek: hoe dragen activiteiten uit een professionaliseringsprogramma, dat gericht is op scheikundedocenten die zich voorbereiden op contextueel scheikundeonderwijs, bij aan de professionele ontwikkeling van deze docenten? Hierover kennis vergaren is het doel van het onderzoek in dit proefschrift. Het onderzoek heeft als centrale onderzoeksvraag: Waaruit bestaat een raamwerk voor het ontwerpen en evalueren van een programma voor empowerment van scheikundedocenten voor onderwijs met contexten? Hiertoe zijn twee onderzoekcycli beschreven, die volgen op een algemene beschouwing over de centrale onderzoeksvraag. De eerste onderzoekcyclus omvat drie fasen: een verkenning van onderzoeksliteratuur ter identificatie van doelen en strategieën over professionele ontwik- keling van docenten, een synthese in de vorm van een eerste raamwerk, en de uitwerking van dit raamwerk tot een professionaliseringsprogramma dat vervolgens is uitgevoerd en heeft geleid tot een bijstelling van het raamwerk. In de tweede onderzoekcyclus is dit bijgestelde raamwerk uitgewerkt in een nieuw professionaliseringsprogramma dat opnieuw is onderzocht.

The aim of this study is to develop a framework for professional development programmes that empowers chemistry teachers to teach and design context-based chemistry curricula. Firstly, teachers? involvement, their concerns and their professional development in several context-based curriculum innovations is discussed. Secondly, to develop such a framework, a theory for (teacher) learning is needed. From an overview of several theories for (teacher) learning, an adapted version of Galperin?s theory for the internalisation of mental actions is selected. Thirdly, this theory is combined with four strategies for professional development, five events for teacher-based curriculum design, and specific goals into a framework for this kind of professional development programmes. This framework will contribute to a better understanding of the relations between the goals of such professional development programmes, the intended learning processes of the teachers and the sequence of events in such programmes. Empirical research with this framework is recommended.

Dr. Machiel Stolk is werkzaam als docent aan de leraren opleiding scheikunde aan de hogeschool Windesheim. Voor zijn aanstelling op Windesheim was hij enige jaren docent scheikunde op de scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs ORS Lek en Linge in Culemborg.

ELWIeR en Ecent als één STEM