Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Alert 264 – Opvattingen over rekenen-wiskunde

alert_264_200pixelsOproep aan iedereen die beroepsmatig werkt aan rekenen-wiskunde in het basisonderwijs

Welk beeld heeft u van rekenen-wiskunde? Wat vindt u belangrijk aan het vak en wat wilt u zeker overbrengen in uw werk met rekenen-wiskunde?

Wij zijn benieuwd welke beelden en opvattingen er in Nederland leven over rekenen-wiskunde en het leren van rekenen-wiskunde. Daarom hebben we een vragenlijst opgesteld voor iedereen die in beroep en onderzoek werkt aan rekenen-wiskunde in het basisonderwijs: natuurlijk voor basisschoolleraren, maar ook voor opleiders, pabostudenten, adviseurs, ontwikkelaars en onderzoekers.

Wij hopen dat u deze vragenlijst in wilt vullen voor 15 november! Dit kost u ongeveer tien minuten. De resultaten van ons onderzoek presenteren we op de Panama-conferentie over rekenen-wiskunde in 2017 en worden gepubliceerd in het kosteloos toegankelijke tijdschrift Volgens Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoek. Hartelijk dank voor uw medewerking!

Hanneke van Doornik-Beemer (Fontys Pabo Eindhoven), Ronald Keijzer (iPabo / O&T, Universiteit Utrecht) en Marc van Zanten (SLO / Freudenthal Instituut en O&T, Universiteit Utrecht)

U kunt ons bereiken via panama@uu.nl.

ELWIeR en Ecent als één STEM