Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Alert 265 – Goed en fout in het reken-wiskundeonderwijs

panama_logo_100pixelsOp 19 en 20 januari 2017 vindt de 35e Panama-conferentie plaats in Veldhoven. Leraren en andere professionals rekenen-wiskunde ontmoeten hier elkaar om ervaringen te delen en van gedachten te wisselen. De Panama-conferentie is dé gelegenheid om op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen in het reken-wiskundeonderwijs. De uitwisseling tussen verschillende beroepsgroepen stimuleert niveauverhoging en versterkt de relatie tussen theorie en praktijk.
De Panama-conferentie biedt ruimte voor het doordenken van het reken-wiskundeonderwijs vanuit alle mogelijke perspectieven. In 2017 willen we in ieder geval aandacht besteden aan onderstaande onderwerpen:

  • Leren van fouten
  • Begrijpen van begrijpen
  • Reken-wiskundig denken
  • Differentiëren
  • Toetsen en assessment
  • Nieuwe inhouden rekenen-wiskunde
  • Leermiddelen
  • Leren van leerkrachten

Meer informatie over de Panama-conferentie vindt u op de conferentiewebsite.
De Panama-programmacommissie, panama@uu.nl

ELWIeR en Ecent als één STEM