Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Alert 266 – Vacature nieuwe normeringspanelleden

10voordeleraar_100pxVacature nieuwe normeringspanelleden LKT Nederlandse taal en rekenen-wiskunde

Beste Pabo-collega’s,

Zoals jullie weten vindt er telkens na het maken van de landelijke kennisbasistoets (LKT) door derde jaars Pabo-studenten een normering plaats van de gemaakte toets om de cesuur te bepalen.

Genoemde normering vindt overdag plaats bij 10voordeleraar te Den Haag door minimaal 4 collega’s uit het HBO-(Pabo)onderwijs en 4 basisschoolleerkrachten. 10voordeleraar is op zoek naar een paar nieuwe panelleden. Uiteraard dien je tijdens normeringsdagen dan wel uitgeroosterd te zijn om in Den Haag te kunnen verschijnen vanaf 9.30 uur (inloop) tot uiterlijk 15.00 uur. Heb je met jouw manager de afspraak gemaakt dat je dit in de tijd van je hogeschool doet, dan wordt de vergoeding naar jouw hogeschool overgemaakt. Het alternatief is dat je met de pabo afspreekt dit in eigen tijd te doen, dan kun je zelf de vergoeding (225 euro inclusief reiskosten) op jouw rekening ontvangen.

Wij zijn op zoek naar geïnteresseerden die een aantal maal (in principe 4 maal per vak per cursusjaar) mee willen draaien in genoemd panel of eventueel op de reservelijst willen staan.

Zit jij goed in de domeinen van de kennisbasis rekenen-wiskunde en/of Nederlandse taal en ken jij het Pabo curriculum (vooral de kennisbasis) goed en ziet jouw hogeschooldirectie ook het belang van de LKT-normering door mee te werken aan uitroostering op normeringsdagen? Mail dan voor 5 september a.s. een korte motivatie, CV en jouw (vak)voorkeur naar schipper@10vdl.nl

Er zal aansluitend gekeken worden wie het meest aansluit bij deze oproep gevolgd door een kennismakingsgesprek.

Bedankt voor de aandacht.
Collegiale groet,
Drs. J.G. (Han) Schipper
Projectleider 10voordeleraar

ELWIeR en Ecent als één STEM