Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Alert 272 – Nationale Rekencoördinator Dag 10 maart 2017: Wiskundige geletterdheid

Beste pabo-docenten rekenen-wiskunde,

Via jullie kanalen kunnen jullie wellicht dit bericht verspreiden:
Nationale Rekencoördinator Dag, 10 maart 2017, 10:00 – 16:30 uur
Utrecht, Hogeschool Domstad
Doelgroep: rekencoördinatoren (po)
Prijs: € 95,-

Thema: Wiskundige geletterdheid. Hoe makkelijk kan het zijn?

We discussiëren in Nederland in het kader van Onderwijs2032 over een ‘eigentijds’ curriculum, zodat jonge mensen een stevige basis krijgen voor hun persoonlijk, maatschappelijk en beroepsmatig functioneren.
In het basisonderwijs wordt hiervoor de basis gelegd, o.a. in de rekenlessen, waar naast aandacht voor de traditionele basisvaardigheden ook ruimte is voor het ontwikkelen van ‘wiskundige geletterdheid’.
In hoeverre bieden de reken-wiskundemethodes voldoende handvatten voor wiskundige geletterdheid? En wat moet de leerkracht kennen en kunnen?

In de openingslezing zal Marc van Zanten (SLO, Panama, UU) voorbeelden geven van Wiskundige Geletterdheid en hoe makkelijk deze voorbeelden al onderdeel (kunnen) zijn van de dagelijkse lessen (niet alleen de reken-wiskundelessen!).

Vervolgens zullen in drie rondes diverse rekencoördinatoren en andere experts werken met hands-on activiteiten en discussies onder het motto ‘Wiskundige Geletterdheid. Hoe makkelijk kan het zijn?’.

De organisatie is in handen van een kernteam en een programmacommissie. Betrokken instellingen:
ELWIeR, Gereformeerde Hogeschool VIAA, Hogeschool iPabo, Katholieke Pabo Zwolle, Landelijke platform nascholing primair onderwijs, Marnix Academie, NVORWO, Stenden Hogeschool, Universiteit Utrecht (penvoerder), SLO,

Verwijzingen

Uit de evaluatie van de NRCD 2016

  • “Inspirerende dag. Aantal nieuwe dingen meegekregen.”
  • “Jammer dat sommige workshops maar 1 keer waren. Het was moeilijk kiezen!”
  • “Het was voor mij de eerste keer. Vanaf het eerste moment was het interessant.”

ELWIeR en Ecent als één STEM