Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Alert 279 – Onderzoek naar leerkrachtinschattingen: groep 6 leerkrachten gezocht

Om het leerproces van leerlingen optimaal te kunnen stimuleren moeten leerkrachten goed in kunnen schatten waar een leerling staat. Om leerkrachten hierbij te kunnen ondersteunen doet de Universiteit Utrecht onderzoek naar de manier waarop leerkrachten deze inschattingen maken op het gebied van rekenen. We zijn hiervoor opzoek naar groep 6 leerkrachten die met hun klas mee willen doen.

Wat houdt deelname in?
De belasting is minimaal en het wordt over het algemeen als interessant ervaren. De leerlingen nemen deel aan een door ons ontworpen rekenles, welke maximaal 45 minuten duurt en onder schooltijd plaatsvindt (de leerkracht hoeft dan niets te doen). Na afloop voert de leerkracht enkele taken uit die betrekking hebben op het werk van de leerlingen (duur: max. 1 uur). De leerkracht hoeft niets voor te bereiden. Door deelname aan dit onderzoek krijgt de deelnemende leerkracht zelf ook meer inzicht in het leerproces van zijn/haar eigen leerlingen en de manier waarop hij/zij dat inschat. Deelname vindt plaats in november 2016.

Interesse?
Heeft u interesse in deelname aan dit onderzoek en/of behoefte aan meer informatie, neemt u dan contact op met Sophie Oudman door te mailen naar v.s.oudman@uu.nl. We stellen het op prijs als u voor 10 november reageert.

Het verder verspreiden van deze oproep wordt ook zeer op prijs gesteld.

ELWIeR en Ecent als één STEM