Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Vakcollega’s rekenen-wiskunde gezocht

In het kader van de afronding van mijn studie Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit doe ik casestudy onderzoek naar de uitwerking van de Kennisbasis rekenen-wiskunde. Hiervoor onderzoek ik van verschillende derdejaars pabostudenten de reken-wiskunde instructie die zij in de praktijk van het basisonderwijs verzorgen. Het onderzoek betreft de observatie van drie instructies per student en een focusinterview met iedere student. Zowel de instructies als het interview worden op video vastgelegd. Ik ben op zoek naar vakcollega’s die voor de betrouwbaarheid van mijn onderzoek een casus willen mee-beoordelen. In verband met de tijdsinvestering bekijk jij één van de drie video’s en het interview. Daarna gaan wij samen in gesprek over geanalyseerde overeenkomsten en verschillen. Het doel van dit gesprek is om een zo compleet mogelijk beeld van de student te krijgen. Een mooie kans om met elkaar na te denken over vakkennis en vakdidactische kennis van aanstaande leraren basisonderwijs. Het onderzoek zal plaatsvinden in de maanden februari – april 2017.

Interesse? Neem dan voor vrijdag 20 januari contact op met Jenita Gardebroek (jgardebroek@che.nl)

ELWIeR en Ecent als één STEM