Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Reacties gevraagd: herijking kennisbasis rekenen-wiskunde pabo

In december 2016 is in het kader van de herijking van de kennisbasis rekenen-wiskunde naar alle directies van pabo’s een vragenlijst gestuurd, bedoeld voor de vakgroepen rekenen-wiskunde. Het verzoek was toen om de vragenlijst uiterlijk 20 januari ingevuld te retourneren. Op dit moment is nog lang niet van elke hogeschool een reactie ontvangen. Mogelijk is de vragenlijst niet door iedereen op tijd ontvangen. Ik verzoek iedere vakgroep die nog geen vragenformulier via de directie heeft ontvangen, na te gaan of deze nog onderweg is en deze alsnog in te vullen en te retourneren. Op het formulier staat de procedure verder beschreven. De uiterste termijn voor inleveren is opgeschoven naar dinsdag 28 februari.

Dirk de Vries d.de.vries@pl.hanze.nl.

ELWIeR en Ecent als één STEM