Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Terugblik op de paboconferentie 2015 ‘Wetenschap & Technologie bij de zaakvakken’

Op donderdag 16 april 2015 organiseerden het Pabonetwerk Natuur, Milieu & Techniek en de pabonetwerken van KNAG en VGN in samenwerking met de Stuurgroep W&T van LOBO de jaarlijkse paboconferentie. Dit jaar was de titel van de conferentie ‘Wetenschap & technologie bij de zaakvakken’. In dit artikel volgt een korte terugblik op deze conferentie.

De conferentie was bedoeld voor:

  • pabodocenten aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek
  • pabodocenten rekenen, taal en de pedagogische vakken betrokken bij het W&T-project
  • studenten, met name degenen die W&T modulen volgen
  • onderwijsmanagers, betrokken bij de implementatie van W&T in het opleidingscurriculum

Doel van de conferentie was om mogelijkheden van de W&T-benadering in het opleidingscurriculum inzichtelijk te maken. Zo werd in de keynotes ingegaan op de rol van W&T bij de verbinding van de zaakvakken met cultuureducatie en rekenen. In de workshops lag de focus meer op de mogelijkheden voor de W&T binnen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek.

Keynote door Barend van Heusden

De eerste keynote werd gehouden door hoogleraar cultuur en cognitie, Barend van Heusden van de Rijksuniversiteit Groningen. Van Heusden gaf in zijn lezing diverse argumenten waarom het een goede zaak zou zijn indien in het onderwijs wetenschap en technologie, wereldoriëntatie en cultuuronderwijs met elkaar verbonden zouden zijn. In het leven van mensen spelen de fasen waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en analyseren een belangrijke rol. Het onderwijs zou moeten gaan over anorganische natuur, organische natuur, leven, gedrag, techniek en cultuur. De media die we daartoe ter beschikking hebben zijn lichaam, voorwerpen, taal en grafisch. Het zou volgens Van Heusden daarom niet meer dan logisch zijn om al deze facetten met elkaar te verbinden. Voor een uitwerking van zijn lezing, zie zijn PowerPoint.

Keynote door Kris Verbeeck

De tweede keynote spreker was Kris Verbeeck, onderwijskundig adviseur van de M&O groep te Den Bosch. Onder het motto ‘Alles hangt met alles samen’, sprak Verbeeck over de natuurlijke samenhang waarin het onderwijs zou moeten plaatsvinden. Wie bijvoorbeeld buiten loopt ervaart de wereld niet in hokjes of vakgebieden, maar ervaart dit als geheel. Het zou om die reden goed zijn het onderwijs hiernaar in te richten.

Workshops

Naast de twee keynotes was er een keus uit 10 workshops. Hiervindt u een korte opsomming van de inhoud van de dag (programma-aankondigingen).

 

ELWIeR en Ecent als één STEM