Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Uitkomsten evaluatieonderzoek www.ECENT.nl

De website van ECENT is opgericht in 2007. Nu, in 2011, is er een evaluatieonderzoek uitgevoerd:
Op welke manier maken lerarenopleiders gebruik van de website? Wat wordt gewaardeerd, en wat kan er beter?

Uit het evaluatieonderzoek waarop masterstudente Miranda Overbeek afstudeerde aan de Universiteit Utrecht, blijkt dat tweederde van de geënquêteerde lerarenopleiders (PO, VO) ECENT kent en dat ruim 70% hiervan de website van ECENT regelmatig gebruikt. De website wordt door de gebruikers beoordeeld met een ruimvoldoende. Lerarenopleiders gebruiken de webartikelen van ECENT graag om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen, voor in hun eigen lespraktijk en voor cursusmateriaal.
De belangrijkste aanbeveling voor de website is het vergroten van de naamsbekendheid van ECENT. Daarnaast zou het aantal artikelen voor de Pabo kunnen worden uitgebreid en is er interesse voor meer webartikelen over de vertaalslag naar de praktijk.
Wij zijn als ECENT erg blij met de uitkomsten van dit onderzoek. Het geeft blijk van een stabiele basis van gebruikers van onze website en de wens bij deze gebruikers dat het expertisecentrum haar online werkzaamheden blijft voortzetten. De aanbevelingen nemen wij graag ter harte om beter aan de wensen van de huidige websitegebruikers te voldoen. Ook zullen wij ons inzetten voor een betere zichtbaarheid van ECENT en de website, opdat straks alle lerarenopleiders met het expertisecentrum vertrouwd zijn en daar hun voordeel mee kunnen doen.

De hoofdvraag van het onderzoek was:
Wat is de bijdrage van de website van ECENT aan de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders natuurwetenschap en techniek in Nederland?
De volgende aspecten zijn onderzocht:

 • Bereik
 • Gebruik
 • Oordeel
 • Belang

Er is gebruik gemaakt van zowel interviews als enquêtes:

 • Interviews: Er zijn acht semi-gestructureerde interviews van een uur gehouden met lerarenopleiders. Al deze lerarenopleiders waren gebruikers van de website van ECENT.
 • Enquêtes: De enquêtes zijn persoonlijk verstuurd naar alle lerarenopleiders die op de contactenlijst van ECENT staan, en naar zo veel mogelijk lerarenopleiders die hier niet op staan. Verder is de enquête geplaatst op de website van ECENT en er is een bericht over de enquête in de VELON (Vereniging Lerarenopleiders Nederland) en ECENT nieuwsbrief opgenomen. Er zijn 79 enquêtes ingevuld door lerarenopleiders. Dit komt overeen met een respons van ongeveer 20%. De enquêtes zijn ingevuld in de periode april t/m mei 2011.

Bereik
Van de geënquêteerde lerarenopleiders is tweederde bekend met ECENT en de website. Lerarenopleiders die nog niet bekend zijn met ECENT, zijn vooral Pabo lerarenopleiders en tweedegraads lerarenopleiders. Ruim 70% van de lerarenopleiders die ECENT kennen maken gebruik van de website.

Gebruik
De meeste geënquêteerde lerarenopleiders gebruiken de website van ECENT één keer per maand; de meeste geïnterviewde lerarenopleiders eenmaal per twee weken. Bijna alle lerarenopleiders gebruiken de website zowel voor hun eigen professionele ontwikkeling als voor het opleiden van hun studenten. De lerarenopleiders gebruiken de site vooral om:

 • op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen;
 • voor in hun eigen lespraktijk;
 • voor (in hun) cursusmateriaal.

Oordeel
De geënquêteerde lerarenopleiders beoordelen de website van ECENT gemiddeld met:

 • een 7,4 op bruikbaarheid;
 • een 7,3 op gebruikersvriendelijkheid;
 • een 7,4 op lay-out;
 • een 7,7 op schrijfstijl.

De meeste geënquêteerde lerarenopleiders hebben geen verbeterpunten voor de website van ECENT. Een wens die verder het meest genoemd wordt, is dat het aantal webartikelen verder uitgebreid zal worden. Ook bij de geïnterviewde lerarenopleiders is dit het meest genoemd, tezamen met de vraag naar webartikelen met een meer praktische vertaling.

Belang
De meeste lerarenopleiders die ECENT kennen en de website gebruiken, vinden het (zeer) belangrijk dat ECENT bestaat en blijft bestaan.

Aanbevelingen
De belangrijkste aanbevelingen voor de website van ECENT zijn:

 1. Vergroting van de (naams-)bekendheid, opdat meer mensen ECENT kennen en de website gaan gebruiken.
 2. Uitbreiding van het aantal webartikelen, met name voor Pabo.
 3. Meer aandacht voor de vertaalslag naar de praktijk.
Download: Lees het hele onderzoeksverslag

ELWIeR en Ecent als één STEM