Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

De rol van websites in professionaliseringsactiviteiten van bèta-lerarenopleiders

Internet speelt een steeds grotere rol in het dagelijks leven. Websites inzetten voor de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders lijkt een logisch gevolg. Maar is internet wel een geschikt medium voor de professionalisering van lerarenopleiders? En maken lerarenopleiders gebruik van websites voor hun professionele ontwikkeling? Dit onderzochten Overbeek et al.. Lees hierover in het onderstaande TDβ-artikel.

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek:

  • Uit literatuur blijkt dat websites zouden kunnen fungeren als middel voor professionalisering van lerarenopleiders. Ze moeten dan wel aan bepaalde randvoorwaarden voldoen, zoals een mogelijkheid voor interactie
  • Uit het onderzoek blijkt dat weinig lerarenopleiders een vorm van interactie wensen, behalve mogelijkheden voor uitwisseling. Bijvoorbeeld van good practices of zelf ontwikkeld lesmateriaal
  • 85% van de lerarenopleiders gebruikt websites om aan hun professionele ontwikkeling te werken
  • Van de totale tijd die deze lerarenopleiders aan professionalisering besteden, gebruiken zij gemiddeld bijna 20% voor professionalisering via websites

Verwijzingen

In het TDβ-artikel wordt verwezen naar het onderzoeksrapport en de onderzoeksinstrumenten. Deze kunt u hieronder downloaden.

NB: Het volledige onderzoek bestond uit 2 afzonderlijke delen:

Het onderzoeksrapport, de enquête en het interviewschema omvatten beide delen van het onderzoek.

ELWIeR en Ecent als één STEM