Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Leerkrachten primair onderwijs gezocht. Een bericht van Curriculum.nu

Een bericht van Curriculum.nu.

Ben je leraar of schoolleider en wil je meewerken aan de ontwikkeling van het curriculum? Curriculum.nu biedt je die mogelijkheid. Wat moeten leerlingen kennen en kunnen? Komend jaar beantwoorden meer dan 100 leraren en zo’n 20 schoolleiders die vraag voor het curriculum van alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Met de opbrengst zullen kerndoelen en eindtermen in het primair en voortgezet onderwijs worden geactualiseerd.

Ecent – natuur/techniekIn dit gebied zal men uitgaan van de kerndoelen uit onderbouw vo “Mens en Natuur”.

In het ontwikkelteam Mens & Natuur wordt ook het leergebied techniek uitgewerkt. Op deze manier wordt invulling gegeven aan de motie-van Meenen c.s. (voorjaar 2017) om ook bouwstenen voor techniek te ontwikkelen, zodat dit belangrijke thema uiteindelijk een stevige plek in het curriculum kan krijgen. De NVON is terughoudend om techniek in dit ontwikkelteam op te nemen, omdat dit leergebied sterk in ontwikkeling is. Om hieraan tegemoet te komen wordt in kaart gebracht hoe deze snelle ontwikkeling van de vakinhoud het best kan worden geborgd.

ELWIeR – rekenen/wiskundeIn dit gebied (de kerndoelen rekenen/wiskunde als uitgangspunt) zou het goed zijn als rekencoördinatoren participeren in deze landelijke discussie.

Vanuit diverse ‘denk-tanks’ wordt dan ondersteuning gegeven aan deze individuele leerkrachten en scholen (Onderwijscooperatie, NVORWO, NRCD, Panama, werkgroep Wiskunde voor Morgen, SLO, FI, etc.), en er zal ook tijdens de komende Nationale Rekencoördinator Dag (NRCD, op 9 maart a.s.) aandacht zijn voor dit onderwerp.

Oproep:
Ken jij een leerkracht/schoolleider met interesse (natuur/techniek of rekenen/wiskunde)? Stuur een mail aan elwier@fi.uu.nl (organisatie elwier/ecent) of natuurlijk rechtstreeks bij curriculum.nu

Curriculum.nu is een gezamenlijk initiatief van de Onderwijscoöperatie, PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs. De uitvoering vindt plaats in samenwerking met SLO. Het project start in het schooljaar 2017-2018 met de werving van leraren, schoolleiders en scholen om mee te doen.

ELWIeR en Ecent als één STEM